? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest model?

Poj´┐Żcie modelu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja modelu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

model - modelem nazywamy system og´┐Żlnych za´┐Żo´┐Że´┐Ż, definicji poj´┐Ż´┐Ż i zale´┐Żno´┐Żci wyst´┐Żpuj´┐Żcych mi´┐Żdzy r´┐Żnymi elementami, dzi´┐Żki kt´┐Żrym mo´┐Żna w spos´┐Żb przybli´┐Żony opisa´┐Ż jaki´┐Ż wycinek rzeczywisto´┐Żci. Modele s´┐Ż tworzone i wykorzystywane w r´┐Żnych dziedzinach nauki (m.in. w matematyce, statystyce).

Model matematyczny to taki, w kt´┐Żrym do opisu zachowania konkretnego uk´┐Żadu u´┐Żywa si´┐Ż j´┐Żzyka matematyki. Model matematyczny stosuje tak zwane zmienne w celu opisu danego stanu rzeczy. Zmienne dotycz´┐Ż okre´┐Żlonych w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci opisywanego uk´┐Żadu. W wyniku zastosowania modelu mo´┐Żna powi´┐Żza´┐Ż ze sob´┐Ż zmienne okre´┐Żlonymi funkcjami i w ten spos´┐Żb opisa´┐Ż powi´┐Żzania mi´┐Żdzy elementami systemu.

Model statystyczny jest uk´┐Żadem hipotez sformu´┐Żowanych w kategoriach matematycznych, kt´┐Żrego zadaniem jest przedstawienie istotnych powi´┐Żza´┐Ż mi´┐Żdzy zjawiskami rzeczywisto´┐Żci b´┐Żd´┐Żcymi przedmiotem jego zainteresowania.

W sztuce przez termin model rozumie si´┐Ż jaki´┐Ż obiekt lub cz´┐Żowieka, kt´┐Żry jest odwzorowywany przez artyst´┐Ż tworz´┐Żcego dzie´┐Żo (malarza lub rze´┐Żbiarza). Modelem mo´┐Że te´┐Ż by´┐Ż osoba, kt´┐Żra prezentuje ubrania lub bi´┐Żuteri´┐Ż i uwieczniana jest na przyk´┐Żad przez fotografa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  opinia spo´┐Żeczna
pa´┐Żstwo
niepe´┐Żnosprawno´┐Ż´┐Ż
psalm
wybrze´┐Że
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.