? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mocznica?

Poj´┐Żcie mocznicy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mocznicy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mocznica - inaczej uremia, jest nie tyle chorob´┐Ż, co zespo´┐Żem objaw´┐Żw towarzysz´┐Żcych ostrej lub przewlek´┐Żej niewydolno´┐Żci nerek. Dochodzi wtedy do gromadzenia si´┐Ż toksycznych produkt´┐Żw przemiany materii, kt´┐Żre w zdrowym organizmie usuwane s´┐Ż z moczem na zewn´┐Żtrz.

Przewlek´┐Ża niewydolno´┐Ż´┐Ż nerek rozwija si´┐Ż na skutek post´┐Żpuj´┐Żcego niszczenia mi´┐Ż´┐Ższu nerek, kt´┐Żre zachodzi w przebiegu niekt´┐Żrych chor´┐Żb przewlek´┐Żych. Zwi´┐Żkszaj´┐Żcej si´┐Ż niewydolno´┐Żci nerek towarzyszy wzrost upo´┐Żledzenia funkcji uk´┐Żadu wydalniczego. Pierwotnymi przyczynami tego schorzenia s´┐Ż najcz´┐Żciej r´┐Żnego typu zapalenia nerek oraz wrodzone, dziedziczne wady rozwojowe. Wt´┐Żrne uszkodzenie nerek wyst´┐Żpuje w przebiegu m. in. cukrzycy i tocznia trzewnego.

W przewlek´┐Żej niewydolno´┐Żci nerek wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żna cztery fazy przebiegu choroby. W fazie pierwszej upo´┐Żledzenie funkcji nerek jest nieznaczne, zauwa´┐Ży´┐Ż mo´┐Żna zag´┐Ższczanie moczu oraz nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze. W fazie drugiej tylko jedna czwarta mi´┐Ż´┐Ższu nerki pracuje prawid´┐Żowo, podwy´┐Ższa si´┐Ż poziom mocznika i kwasu moczowego we krwi, chorzy skar´┐Ż´┐Ż si´┐Ż na wzmo´┐Żone pragnienie i potrzeb´┐Ż cz´┐Żstego oddawania moczu, r´┐Żwnie´┐Ż w nocy. W fazie trzeciej nast´┐Żpuje nasilenie objaw´┐Żw, prawid´┐Żowo pracuje mniej ni´┐Ż jedna czwarta mi´┐Ż´┐Ższu nerki, st´┐Żenie mocznika i kwasu moczowego we krwi znacznie przekracza norm´┐Ż. Je´┐Żeli choroba zostanie wykryta w jednej z tych trzech faz, mo´┐Żna opanowa´┐Ż jej objawy przy pomocy ´┐Żrodk´┐Żw farmakologicznych i odpowiedniej diety. Odpowiednie leczenie pozwala nawet na przywr´┐Żcenie wydolno´┐Żci nerek. Jednak kiedy wydolno´┐Ż´┐Ż nerek spadnie do kilku procent, chory umiera w kr´┐Żtkim czasie.

Mocznica przewlek´┐Ża powoduje og´┐Żlne os´┐Żabienie, uczucie ci´┐Żg´┐Żego zm´┐Żczenia, trudno´┐Żci z koncentracj´┐Ż, zaburzenia snu. Wyst´┐Żpuj´┐Ż objawy ze strony uk´┐Żadu pokarmowego, oddechowego, krwiono´┐Żnego. Sk´┐Żra nabiera ´┐Ż´┐Żtego odcienia, wyst´┐Żpuj´┐Ż obrz´┐Żki, spadek odporno´┐Żci organizmu.

Kiedy nieskuteczne staje si´┐Ż leczenie farmakologiczne, jedyn´┐Ż drog´┐Ż leczenia s´┐Ż dializy lub przeszczep nerki. Dializy wykonywane s´┐Ż w szpitalach, ka´┐Żdy zabieg trwa kilka godzin. Musz´┐Ż by´┐Ż powtarzane co 2-3 dni, co jest dla chorych bardzo uci´┐Ż´┐Żliwe. Jednocze´┐Żnie wszystkie osoby chore zakwalifikowane do dializoterapii oraz leczone t´┐Ż metod´┐Ż s´┐Ż zg´┐Żaszane do centralnego rejestru os´┐Żb oczekuj´┐Żcych na przeszczep nerki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zarz´┐Żdzanie transportem
rycza´┐Żt spedycyjny
konfesjona´┐Ż
stwardnienie rozsiane
tuner
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.