? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest moc?

Poj´┐Żcie mocy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mocy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

moc - jest warto´┐Żci´┐Ż w fizyce okre´┐Żlaj´┐Żc´┐Ż prac´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż w danej jednostce czasu wykona´┐Ż okre´┐Żlony uk´┐Żad fizyczny. W tym rozumieniu moc mo´┐Że by´┐Ż ´┐Żrednia lub chwilowa. Moc ´┐Żrednia, czyli taka, kt´┐Żra nie zmienia si´┐Ż w czasie okre´┐Żlana jest wzorem P=W/t, w kt´┐Żrym P oznacza moc, W prac´┐Ż, a t czas. Moc chwilowa, czyli zmienna w czasie obliczana jest wzorem P=dW/dt.

Moc w elektryczno´┐Żci jest iloczynem napi´┐Żcia elektrycznego i nat´┐Żenia pr´┐Żdu i wyra´┐Ża si´┐Ż wzorem: P=U∙I. W elektryczno´┐Żci wyr´┐Żnia si´┐Ż trzy rodzaje mocy: moc czynn´┐Ż, moc biern´┐Ż i moc pozorn´┐Ż. Moc czynna to cz´┐Ż´┐Ż energii zamieniana na prac´┐Ż albo na ciep´┐Żo. Gdy w uk´┐Żadzie znajduje si´┐Ż pr´┐Żd sta´┐Ży ca´┐Ża moc jest czynna. Moc bierna to cz´┐Ż´┐Ż energii nie zamieniana na prac´┐Ż (jednak ma wa´┐Żne znaczenie dla funkcjonowania urz´┐Żdze´┐Ż elektrycznych. Moc pozorna jest geometryczn´┐Ż sum´┐Ż mocy czynnej i biernej.

W uk´┐Żadzie Si jednostk´┐Ż mocy jest 1 Wat oraz jego wielokrotno´┐Żci (1mW, 1kW, 1 MW). Pozauk´┐Żadowe jednostki to mi´┐Żdzy innymi ko´┐Ż mechaniczny (KM - jednostka utworzona w Niemczech, nadal stosowana do okre´┐Żlenia mocy, jak´┐Ż posiadaj´┐Ż silniki spalinowe) i ko´┐Ż parowy (HP - jednostka brytyjska), erg na sekund´┐Ż, kilogramometr na sekund´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  inflacja
anoreksja
zapalenie op´┐Żucnej
przyja´┐Ż´┐Ż
cykl
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.