? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mobbing?

Poj´┐Żcie mobbingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mobbingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mobbing - to okre´┐Żlenie wywodz´┐Żce si´┐Ż z niemieckiego mobben, oznaczaj´┐Żcego prze´┐Żladowanie podw´┐Żadnego (mobbing uko´┐Żny) b´┐Żd´┐Ż wsp´┐Żpracownika (mobbing prosty), odbywaj´┐Żce si´┐Ż w miejscu pracy.

Pierwszym cz´┐Żowiekiem, kt´┐Żry u´┐Ży´┐Ż tego wyra´┐Żenia w stosunku do zachowa´┐Ż spo´┐Żecznych, by´┐Ż Peter-Paul Heinemann, szwedzki naukowiec.

Dzia´┐Żania mobbingowe maj´┐Ż doprowadzi´┐Ż do o´┐Żmieszenia, poni´┐Żenia, drastycznego obni´┐Żenia samooceny, wyeliminowania lub odizolowania danego pracownika od reszty wsp´┐Żpracownik´┐Żw. Mog´┐Ż one mie´┐Ż charakter bezpo´┐Żredni lub po´┐Żredni. W tym drugim przypadku osoby zwi´┐Żzane mobbingiem nie maj´┐Ż ze sob´┐Ż styczno´┐Żci, lecz osoba stosuj´┐Żca te dzia´┐Żania prowadzi czynno´┐Żci, kt´┐Żre maj´┐Ż wp´┐Żyw na pogorszenie warunk´┐Żw pracy ofiary.

Mobbinguj´┐Żca osoba mo´┐Że przyjmowa´┐Ż r´┐Żne taktyki, m.in. upokorzenia, zastraszenia, pomniejszenia kompetencji, izolacji, poni´┐Żania i utrudniania wykonywania pracy. Prawodawstwo danego kraju ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żla, jakie czynno´┐Żci musi podj´┐Ż´┐Ż pracodawca, aby zahamowa´┐Ż sytuacj´┐Ż niekorzystnie wp´┐Żywaj´┐Żc´┐Ż na atmosfer´┐Ż w pracy, np. zwolnienie osoby stosuj´┐Żcej mobbing, zastosowanie grzywny, jednak w niekt´┐Żrych przypadkach ustalenie, czy z´┐Żamany zosta´┐Ż kodeks pracy jest czasami niejednoznaczne i sprawia problem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  literatura
bia´┐Żko
konflikt
brodawki weneryczne
terroryzm
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.