? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mityzacja?

Poj´┐Żcie mityzacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mityzacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mityzacja - jest poj´┐Żciem stosowanym w literaturze i polega na tworzeniu ´┐Żwiata przedstawionego w dziele literackim w znaczeniu mitologicznym. Zazwyczaj rzeczywisto´┐Ż´┐Ż dzie´┐Ża osnuta jest wok´┐Ż magii i tajemnic nie zrozumia´┐Żych dla cz´┐Żowieka i por´┐Żwnywana jest do znanych dla odbiorc´┐Żw, do kt´┐Żrych dedykowane jest dzie´┐Żo obraz´┐Żw mitycznych.

Zadaniem mityzacji jest ukazanie znanych mit´┐Żw lub opowie´┐Żci w ponadczasowym wymiarze zawsze wsp´┐Żczesnym dla odbiorcy. Zaczynaj´┐Ż one mie´┐Ż w´┐Żwczas charakter nie zwi´┐Żzany z okre´┐Żlonym dla ich powstania czasem, przestrzeni´┐Ż a nawet kontekstem by pokaza´┐Ż jak skomplikowana jest rzeczywisto´┐Ż´┐Ż i sprowokowa´┐Ż do podejmowania dyskusji na temat pochodzenia cz´┐Żowieka, jego skomplikowanej natury oraz sensu ´┐Życia. Mityzacja cz´┐Żsto wywo´┐Żuje refleksje na temat wsp´┐Żzale´┐Żno´┐Żci z przesz´┐Żo´┐Żci´┐Ż i pr´┐Żbuje wyja´┐Żni´┐Ż niezrozumia´┐Że dla cz´┐Żowieka zjawiska.

W polskiej literaturze znale´┐Ż´┐Ż mo´┐Żna wiele przyk´┐Żad´┐Żw zabieg´┐Żw mityzacji. Skorzysta´┐Ż z nich W´┐Żadys´┐Żaw Reymont tworz´┐Żc \'Ch´┐Żop´┐Żw\', Tadeusz Konwicki w \'Senniku Wsp´┐Żczesnym\', Witkacy w \'Szewcach\' czy Bruno Schulc w \'Sklepach cynamonowych\'. Cz´┐Żsto pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż w poezji Leopolda Staffa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sukces
rachunek koszt´┐Żw
dywidendy got´┐Żwkowe
abs
apostazja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.