? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mit?

Poj´┐Żcie mitu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mitu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mit - to legenda, ba´┐Ż´┐Ż, opisuj´┐Żca wyobra´┐Żenia ludzi dotycz´┐Żce istniej´┐Żcego porz´┐Żdku ´┐Żwiata. Mity pr´┐Żbowa´┐Ży wyja´┐Żni´┐Ż pochodzenie zjawisk zachodz´┐Żcych w przyrodzie, powstanie ´┐Żwiata, natur´┐Ż cz´┐Żowieka i jego sk´┐Żonno´┐Żci do czynienia dobra i z´┐Ża.

Mitologi´┐Ż okre´┐Żlamy zbi´┐Żr mit´┐Żw w danym spo´┐Żecze´┐Żstwie.

Mity mog´┐Ż mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce funkcje: poznawcz´┐Ż (wyja´┐Żnianie zjawisk przyrodniczych), ´┐Żwiatopogl´┐Żdow´┐Ż (nawi´┐Żzywanie do dzia´┐Żania bog´┐Żw i b´┐Żstw), sakraln´┐Ż (pokazuj´┐Żce sposoby czczenia bog´┐Żw), literack´┐Ż (tre´┐Ż´┐Ż b´┐Żd´┐Żca inspiracj´┐Ż dla tw´┐Żrc´┐Żw w kolejnych epokach) i motywacyjn´┐Ż (t´┐Żumacz´┐Żce zachowania ludzkie i los cz´┐Żowieka).

Mity mog´┐Ż by´┐Ż kosmogoniczne (opowiadaj´┐Żce histori´┐Ż stworzenia wszech´┐Żwiata), teogoniczne (przedstawiaj´┐Żce narodziny i ´┐Życie bog´┐Żw), kalendarzowe (podzia´┐Ż roku), antropogeniczne (opisuj´┐Żce stworzenie cz´┐Żowieka), geneaologiczne (przedstawiaj´┐Żce rody staro´┐Żytne), soteriologiczne (opisuj´┐Żce zbawienie cz´┐Żowieka) i eschatologiczne (zawieraj´┐Żce opisy ´┐Życia po´┐Żmiertnego). Najbardziej wp´┐Żywow´┐Ż i rozbudowan´┐Ż mitologi´┐Ż jest staro´┐Żytna mitologia grecka.

Staro´┐Żytne mity stanowi´┐Ż inspiracj´┐Ż dla wielu pisarzy, poet´┐Żw i innych artyst´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  private banking
geneza
ozon
nar´┐Żd
ustr´┐Żj pa´┐Żstwowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.