? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest misja firmy?

Poj´┐Żcie misji firmy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja misji firmy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

misja firmy - jest precyzyjnym wyra´┐Żaniem-w j´┐Żzyku zrozumia´┐Żym dla cz´┐Żonk´┐Żw firmy i jej otoczenia-dalekosi´┐Żnych zamierze´┐Ż i aspiracji. Misja jest wi´┐Żc uj´┐Żciem wizji strategicznej dla potrzeb zarz´┐Żdzania.

Funkcje dobrej misji:
a) misja jako punkt okre´┐Żlenia-funkcja ukierunkowuj´┐Żca;
b) misja jako deklaracja intencji-funkcja uwiarygodniaj´┐Żca;
c) misja jako warto´┐Ż´┐Ż wsp´┐Żlna-funkcja integruj´┐Żca;
d) misja jako gwarancja przysz´┐Żo´┐Żci-funkcja stabilizuj´┐Żca;
e) misja jako ´┐Żr´┐Żd´┐Żo natchnienia-funkcja inspiruj´┐Żca.

Adresatami misji firmy s´┐Ż-wszystkie osoby, grupy spo´┐Żeczne, instytucje, firmy, kt´┐Żre maj´┐Ż wp´┐Żyw na jej dzia´┐Żalno´┐Żci-pomagaj´┐Ż lub przeszkadzaj´┐Ż w osi´┐Żganiu sukces´┐Żw.

Misja firmy jest generaln´┐Ż deklaracj´┐Ż sensu dzia´┐Żania racji istnienia i rozwoju firmy co najmniej w jednym z pi´┐Żciu obszar´┐Żw:
1. domena-to profil dzia´┐Żalno´┐Żci albo portfel strategicznych bilans´┐Żw firmy;
2. odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż-to stosunek firmy do wa´┐Żnych partner´┐Żw;
3. sukces-to standardy i kryteria wed´┐Żug kt´┐Żrych mierzy´┐Ż b´┐Żdziemy powodzenie firmy;
4. kompetencje-to kluczowe zdolno´┐Żci i umiej´┐Żtno´┐Żci wspomagaj´┐Żce osi´┐Żganie sukcesu;
5. organizacja-to zestaw g´┐Ż´┐Żwnych regu´┐Ż wed´┐Żug kt´┐Żrych skonstruowany jest system zarz´┐Żdzania firm´┐Ż;

Misja firmy jest publiczn´┐Ż, jawn´┐Ż deklaracj´┐Ż warto´┐Żci publikowan´┐Ż w oficjalnych dokumentach i reklamach firmy.

Deklaracja misji firmy:
- jaki jest pow´┐Żd istnienia firmy;
- co jest domen´┐Ż firmy, czyli w jakim biznesie dzia´┐Ża;
- kim s´┐Ż ich nabywcy;
- jaki jest geograficzny zasi´┐Żg dzia´┐Żania wyr´┐Żniaj´┐Żcy kompetencje firmy;
- misja odpowiada na pytania: co? Dla kogo? Jak? Gdzie? Dlaczego?

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kultura osobista
bezpiecze´┐Żstwo
denotacja
gie´┐Żda
plan
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.