? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest migracja?

Poj´┐Żcie migracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja migracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

migracja - to okre´┐Żlenie zar´┐Żwno imigracji, jak i emigracji. Mo´┐Że oznacza´┐Ż w´┐Żdr´┐Żwk´┐Ż ludno´┐Żci, ale tak´┐Że migracj´┐Ż zwierz´┐Żt, ro´┐Żlin, zmian´┐Ż orbity planety (migracja planetarna) czy r´┐Żwnie´┐Ż migracj´┐Ż telefonu (przeniesienie numeru z jednej sieci do innej). Zazwyczaj jednak poj´┐Żciem tym oznacza w´┐Żdr´┐Żwk´┐Ż ludno´┐Żci.

Migracja ma na celu zmian´┐Ż miejsca dotychczasowego pobytu. Jest to zjawisko ca´┐Żkowicie naturalne, jednak z pewnych przyczyn mo´┐Że ulec nasileniu lub os´┐Żabieniu, przez co nast´┐Żpuje zak´┐Ż´┐Żcenie naturalnej jej r´┐Żwnowagi.

W´┐Żdr´┐Żwki mog´┐Ż dotyczy´┐Ż stosunkowo niewielkiego obszaru, a tak´┐Że mog´┐Ż polega´┐Ż na przemieszczaniu si´┐Ż ludno´┐Żci ze wsi do miast, z miasta do miasta, czy z kraju do kraju.
W zwi´┐Żzku z tym mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż migracje wewn´┐Żtrzne - przemieszczanie si´┐Ż jednostek w danej jednostce administracyjnej lub politycznej i migracje zewn´┐Żtrzne - dotycz´┐Żce przemieszczania si´┐Ż jej do innej jednostki politycznej czy administracyjnej.

Migracje mog´┐Ż mie´┐Ż charakter czasowy, (np. wyjazd na wakacje), albo trwa´┐Ży (np. przeprowadzka)
Celem w´┐Żdr´┐Żwek jest bardzo cz´┐Żsto turystyka, lecznictwo, pielgrzymki, edukacja, a tak´┐Że poszukiwania pracy.

Z poj´┐Żciem tym jest ´┐Żci´┐Żle zwi´┐Żzana reemigracja, kt´┐Żra oznacza powr´┐Żt do miejsca wcze´┐Żniejszego pobytu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  token
gruczo´┐Ż ´┐Żzowy
rekreacja fizyczna
PHP
reklama
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.