? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest miejsce publiczne?

Poj´┐Żcie miejsca publicznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja miejsca publicznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

miejsce publiczne - to wszystkie przestrzenie og´┐Żlnodost´┐Żpne dla spo´┐Żecze´┐Żstwa. Miejsca te maj´┐Ż charakter handlowy, biurowy, kulturalny, historyczny, o´┐Żwiatowy, religijny, rz´┐Żdowy, rozrywkowy czy te´┐Ż wypoczynkowy. Natomiast je´┐Żli chodzi o podzia´┐Ż na cel publiczny takie miejsca stanowi´┐Ż drogi publiczne i wodne, obiekty ´┐Ż´┐Żczno´┐Żci i sygnalizacji, urz´┐Żdzenia do transportu publicznego, lotniska, zabytki, urz´┐Żdy organ´┐Żw w´┐Żadzy, administracyjne, budynki s´┐Żd´┐Żw, prokuratur, pa´┐Żstwowe szko´┐Ży wy´┐Ższe, budynki publicznej s´┐Żu´┐Żby zdrowia, przedszkola, domy opieki spo´┐Żecznej, obiekty zwi´┐Żzane ze sportem, plac´┐Żwki opieku´┐Żczo-wychowawcze, cmentarze.

Wed´┐Żug prawa polskiego do miejsc publicznych, zgodnie z poprawk´┐Ż dokonan´┐Ż w 1965 roku, zaliczaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że: pasy morza, znajduj´┐Żce si´┐Ż bezpo´┐Żrednio przy brzegu i w rejonie uzdrowisk morskich. Wszystkie te miejsca publiczne obj´┐Żte s´┐Ż pewnymi zakazami i nakazami, chronionymi przez prawo. Najcz´┐Żciej s´┐Ż to pa´┐Żstwowe obiekty i przestrzenie, jednak czasami w´┐Ża´┐Żcicielem miejsca publicznego jest prywatny podmiot.
W miejscach tych, bez wzgl´┐Żdu czyj´┐Ż stanowi´┐Ż w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż, mog´┐Ż przebywa´┐Ż wszyscy ludzie, o ile nie naruszaj´┐Ż jego porz´┐Żdku i bezpiecze´┐Żstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przedsi´┐Żbiorca
administracja
decydowanie
seed
suwmiarki
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.