? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest miasto?

Poj´┐Żcie miasta i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja miasta napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

miasto - jest to ukszta´┐Żtowana jednostka mieszkalna, kt´┐Żr´┐Ż zamieszkuje dana ludno´┐Ż´┐Ż. Ju´┐Ż w staro´┐Żytno´┐Żci powstawa´┐Ży pierwsze ma´┐Że miasta. Miasto charakteryzuje si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie du´┐Ż´┐Ż ilo´┐Żci´┐Ż miejsc zabudowanych, budynk´┐Żw, wielkich zespo´┐Ż´┐Żw mieszkalnych tzw. blokowisk, ulic, dr´┐Żg, most´┐Żw i innych element´┐Żw infrastrukturalnych.

W mie´┐Żcie rozwini´┐Żty jest przemys´┐Ż i r´┐Żnego rodzaju us´┐Żugi. Miasto wyklucza obecno´┐Ż´┐Ż rolnictwa i zawiera znacznie mniej teren´┐Żw zielonych, w por´┐Żwnaniu do wsi.
W mie´┐Żcie obowi´┐Żzuj´┐Ż prawa miejskie, dotycz´┐Żce administracji i zarz´┐Żdzania dan´┐Ż jednostk´┐Ż. Za priorytetowe czynniki miastotw´┐Żrcze uwa´┐Ża si´┐Ż: indywidualn´┐Ż lub zbiorow´┐Ż przedsi´┐Żbiorczo´┐Ż´┐Ż mieszka´┐Żc´┐Żw, przemys´┐Ż, budownictwo, transport, us´┐Żugi produkcyjne, motoryzacyjne, komunikacyjne, ´┐Żr´┐Żd´┐Ża zasilania w wod´┐Ż, energi´┐Ż elektryczn´┐Ż, gaz i wiele innych.

Rozwijaniu si´┐Ż miast towarzyszy proces urbanizacji, odpowiedzialny za rozw´┐Żj oraz powstawanie nowych miast. Opiera si´┐Ż on na przemianach : ekonomicznych, spo´┐Żecznych, kulturowych, czy przestrzennych, kt´┐Żrych celem jest rozw´┐Żj samego miasta, a tak´┐Że jego obszar´┐Żw, a co za tym idzie, wzrostu liczby ludno´┐Żci miejskiej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dusznica bolesna
kobieta
serwer
temperament
DVD
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.