? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest metropolia?

Poj´┐Żcie metropolii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja metropolii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

metropolia - jest to poj´┐Żcie wykorzystywane g´┐Ż´┐Żwnie do okre´┐Żlania stopnia urbanizacji danego miasta. Sama nazwa wywodzi si´┐Ż z j´┐Żzyka greckiego, co w dos´┐Żownym t´┐Żumaczeniu znaczy miasto macierzyste b´┐Żd´┐Ż stolica. Przyk´┐Żadem takich miejsc s´┐Ż Pary´┐Ż czy Tokio.

Niekiedy termin metropolia jest tak´┐Że u´┐Żywany do okre´┐Żlenia prowincji ko´┐Żcielnych, w kt´┐Żrych w sk´┐Żad wchodzi ile´┐Ż tam parafii. Jednak najcz´┐Żciej u´┐Żywamy go do spot´┐Żgowania wa´┐Żno´┐Żci poszczeg´┐Żlnych aglomeracji miejskich.

Taka metropolia to tak naprawd´┐Ż ogromne miasto, kt´┐Żrego granice ca´┐Ży czas systematycznie poszerzaj´┐Ż si´┐Ż. Cechami charakterystycznym takie metropolii s´┐Ż du´┐Że zaludnienie a tak´┐Że spory obszar kt´┐Żry zajmuje. Na ´┐Żwiecie powstaje coraz to wi´┐Żcej tego typu miejsc. Najwi´┐Żcej ich jest w krajach po´┐Żo´┐Żonych w Azji i Afryce. Dzieje si´┐Ż tak, dlatego ´┐Że wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż obywateli danego kraju migruje ze wsi do miasta. To sprawia, ´┐Że takie miasto ca´┐Ży czas si´┐Ż rozwija i rozszerza si´┐Ż. Powstaje tam ogromna ilo´┐Ż´┐Ż miejsc pracy a co za tym idzie rozbudowuj´┐Ż si´┐Ż kolejne osiedla mieszkalne. Takie miasto staje si´┐Ż stolic´┐Ż w danym obszarze, w kt´┐Żrym jest tak´┐Że centralnym o´┐Żrodkiem zar´┐Żwno kulturalnym jak i gospodarczym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  akwarela
uk´┐Żad kr´┐Ż´┐Żenia
czas
taniec
socjologia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.