? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest metoda simplex?

Poj´┐Żcie metody simplex i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja metody simplex napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

metoda simplex - uniwersalna metoda programowania liniowego.

Mamy zadanie PL o postaci wektorowej:
L(x)=cTx→max
A1X1+A2X2+...+AnXn=B

Zak´┐Żadamy, ´┐Że mamy rozw.bazowe nie zdegenerowane
(B>0, i=1,2...m)
X=[X1,X2,Xn,0,0..0]
i=1,2,....m- wska´┐Żnik zmiennych na poziomie dodatnim
j=m+1,m=2,...n- wska´┐Żnik zmiennych na poziomie zero

Szukamy lepszego rozw.
A1,A2,...Am s´┐Ż liniowo nie zale´┐Żne to wektor
Zij-wspo´┐Ż. kombina- cji liniowej.

Rozwi´┐Żzaniem dopuszczalnymzadania PL jest:
* wektor, kt´┐Żrego wsp´┐Żrz´┐Żdne spe´┐Żniaj´┐Ż warunki uboczne i brzegowe
* jest to nie ujemne rozw. uk´┐Żadu r´┐Żwna´┐Ż liniowych AX=B

Rozwi´┐Żzanie bazowe
* rozw. dopuszczalne, kt´┐Żre zawiera co najmniej mdodatnich warto´┐Żci Xj.
* nieujemne rozw. uk´┐Żadu r´┐Żwna´┐Ż otrzymanych przez por´┐Żwnanie do 0 n-m zmiennych przy za´┐Żo´┐Żeniu, ´┐Że wyznacznik macierzy wsp´┐Żczynnik´┐Żw stoj´┐Żcych przy tych m-zmiennych jest r´┐Żna od 0.
* te m- zmiennych to zmienne bazowe
* max. Liczba rozw. bazowych nie mo´┐Że przekracza´┐Ż liczby
( ), gdy rz´┐Żd macierzy A=m.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kr´┐Żgos´┐Żup
mi´┐Żnie brzucha
psychologia
uk´┐Żady organizmu
skarga konstytucyjna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.