? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest metoda?

Poj´┐Żcie metody i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja metody napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

metoda - w poj´┐Żciu naukowym ,to og´┐Ż czynno´┐Żci zmierzaj´┐Żcych do rozwi´┐Żzania zaistnia´┐Żego lub dot´┐Żd nie zbadanego problemu naukowego. Spos´┐Żb zdobywania materia´┐Ż´┐Żw niezb´┐Żdnych do rozwi´┐Żzania okre´┐Żlonego problemu naukowego, to metoda badania naukowego.

W zale´┐Żno´┐Żci od przedmiotu dotycz´┐Żcego badania mo´┐Żemy zastosowa´┐Ż r´┐Żne metody naukowe. Nale´┐Ż´┐Ż do nich : metoda obserwacyjna, intuicyjna, ankietowa, eksperymentalna, statystyczna, monograficzna, sonda´┐Żu diagnostycznego, indywidualnych przypadk´┐Żw, analiza krytyczna i krytyka ´┐Żr´┐Żde´┐Ż. Niekt´┐Żre z wymienionych metod s´┐Ż uniwersalne i maj´┐Ż zastosowanie w r´┐Żnych dziedzinach bada´┐Ż naukowych. Zastosowanie okre´┐Żlonej metody badawczej, umo´┐Żliwia zdobycie ´┐Żr´┐Żde´┐Ż i informacji na temat badanego problemu i w ko´┐Żcowym efekcie oceny uzyskanego materia´┐Żu zapisania wniosk´┐Żw w formie pracy naukowej. W oparciu o metody naukowe wyodr´┐Żbniona zosta´┐Ża z dziedzin filozofii nauk - metodologia, nauka zajmuj´┐Żca si´┐Ż zar´┐Żwno analiz´┐Ż metod badawczych jak i ich wynikami. Metodologia analizuje metody stosowane przy tworzeniu teorii naukowych oraz przeprowadza analiz´┐Ż powsta´┐Żych w wyniku bada´┐Ż hipotez oraz twierdze´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dewaluacja
padaczka
dowcip
pr´┐Żbka
umowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.