? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mened´┐Żer?

Poj´┐Żcie mened´┐Żera i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mened´┐Żera napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mened´┐Żer - :osoba posiadaj´┐Żca autorytet formalny i pozycj´┐Ż wynikaj´┐Żc´┐Ż z nominacji, kt´┐Żra jest formalnym upowa´┐Żnieniem w´┐Ża´┐Żciciela do dysponowania zasobami firmy, czyli do zarz´┐Żdzania ni´┐Ż.

Po´┐Ż´┐Żdane umiej´┐Żtno´┐Żci:
a. cechy psychofizyczne - odporno´┐Ż´┐Ż na zm´┐Żczenie, stres, przeci´┐Ż´┐Żenia, nie ulega´┐Ż emocjom
b. specyficzna motywacja - do osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż presti´┐Żowych i materialnych, potrzeba w´┐Żadzy
c. umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż i ch´┐Ż´┐Ż oddzia´┐Żywania na innych ludzi - umie s´┐Żucha´┐Ż, zdolno´┐Ż´┐Ż do empatii, aktywna komunikacja
d. kwalifikacje intelektualne - umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż szybkiego uczenia si´┐Ż, poznawania, percepcji
e. posiada´┐Ż pewne umiej´┐Żtno´┐Żci - j´┐Żzyki obce, obs´┐Żuga PC, przekonywanie, rozumienie i kreatywno´┐Ż´┐Ż, znajomo´┐Ż´┐Ż rachunkowo´┐Żci, pos´┐Żugiwanie si´┐Ż statystycznymi technikami analiz danych
f. celowe dysponowanie swoimi zasobami - na rzecz organizacji - energia, reputacja,

Typy mened´┐Żer´┐Żw: linii frontowej, ´┐Żredniego szczebla, najwy´┐Ższego szczebla, funkcjonalni, generalni.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  bielactwo
alkoholizm
afta
alergiczny nie´┐Żyt nosa
zapalenie powiek
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  terroryzm
konfiguracja
decydowanie
sanatorium
forum
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.