? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest medycyna?

Poj´┐Żcie medycyny i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja medycyny napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

medycyna - pochodzi od ´┐Żaci´┐Żskiego s´┐Żowa medicina, co oznacza sztuk´┐Ż lekarsk´┐Ż. Medycyna nale´┐Ży do dziedziny nauk empirycznych, czyli takich, kt´┐Żre poznaje si´┐Ż poprzez do´┐Żwiadczenia. Obejmuje ona ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż posiadanej wiedzy zar´┐Żwno o chorobach i zdrowiu cz´┐Żowieka, jak i o sposobach ich zapobiegania, a tak´┐Że leczenia.

Za pierwszego lekarza uwa´┐Ża si´┐Ż Hipokratesa i to w´┐Ża´┐Żnie jego przysi´┐Żg´┐Ż sk´┐Żada ka´┐Żdy praktykuj´┐Żcy lekarz.

Mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż r´┐Żne warianty, formy i rodzaje medycyny - naturalna, wewn´┐Żtrzna, zewn´┐Żtrzna, og´┐Żlna, ratunkowa, szkolna i tym podobne. Praktycznie ka´┐Żda dziedzina ´┐Życia posiada w´┐Żasny rodzaj medycyny. Najwa´┐Żniejsza z nich wszystkich i najbardziej rozwojowa jest medycyna psychosomatyczna. Dowiedziono bowiem, ´┐Że wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż chor´┐Żb n´┐Żkaj´┐Żcych cz´┐Żowieka powstaj´┐Ż w jego umy´┐Żle, b´┐Żd´┐Ż s´┐Ż jego wytworem.

Medycyna jest nauk´┐Ż, kt´┐Żra pozwala ratowa´┐Ż ludzkie ´┐Życie, zmniejsza b´┐Żl w chorobie i sprawia, ´┐Że cz´┐Żowiek nie umiera ju´┐Ż dzisiaj z powodu grypy. Pozwala ona zrozumie´┐Ż zasady i regu´┐Ży kieruj´┐Żce funkcjonowaniem naszego organizmu oraz zale´┐Żno´┐Żciami pomi´┐Żdzy poszczeg´┐Żlnymi organami naszego cia´┐Ża. To w´┐Ża´┐Żnie dzi´┐Żki medycynie cz´┐Żowiek mo´┐Że Cieszyc si´┐Ż d´┐Żu´┐Ższym ´┐Życiem, a staro´┐Ż´┐Ż nie jest ju´┐Ż dla niego tak uci´┐Ż´┐Żliwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PTTK
Marycha
sp´┐Żka
alimenty
niewa´┐Żno´┐Ż´┐Ż ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.