? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż media?

Poj´┐Żcie medi´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja medi´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

media - to zbiorcze okre´┐Żlenie ´┐Żrodk´┐Żw komunikacji spo´┐Żecznej, czyli radia, telewizji, prasy i internetu.

Pocz´┐Żtk´┐Żw medi´┐Żw nale´┐Ży upatrywa´┐Ż w pierwszej gazecie, powsta´┐Żej w XVII wieku w Strasburgu. W XX wieku do ´┐Żrodk´┐Żw masowego przekazu na szerok´┐Ż skal´┐Ż do´┐Ż´┐Żczy´┐Ży radio, a nast´┐Żpnie telewizja i internet, obecnie jeden z najpopularniejszych w spo´┐Żecze´┐Żstwie element´┐Żw komunikacji.

Media w swoim pierwotnym kszta´┐Żcie mia´┐Ży g´┐Ż´┐Żwnie funkcj´┐Ż informatywn´┐Ż, jednak wkr´┐Żtce odnalaz´┐Ży si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż w innych rolach. Z tego wynika r´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż ´┐Żrodk´┐Żw przekazu, kt´┐Żre s´┐Ż dopasowane do odpowiedniej grupy spo´┐Żecznej w danym kraju. Tak wi´┐Żc opr´┐Żcz dostarczania informacji o wydarzeniach na ´┐Żwiecie czy regionie media interpretuj´┐Ż te wiadomo´┐Żci, w ten spos´┐Żb cz´┐Żciowo kszta´┐Żtuj´┐Żc opinie publiczn´┐Ż. Mog´┐Ż one tak´┐Że rozwija´┐Ż kultur´┐Ż, narzuca´┐Ż pewne trendy spo´┐Żeczne, czy te´┐Ż po prostu stanowi´┐Ż niezobowi´┐Żzuj´┐Żc´┐Ż rozrywk´┐Ż. Wykszta´┐Żci´┐Ża si´┐Ż tak´┐Że funkcja mobilizacyjna medi´┐Żw, prezentuj´┐Żc´┐Ż produkty handlowe i zajmuj´┐Żca si´┐Ż walk´┐Ż o ka´┐Żdego u´┐Żytkownika ´┐Żrodk´┐Żw masowego przekazu.

Tak wi´┐Żc media to nie tylko ´┐Żrodek komunikacji spo´┐Żecznej, ale tak´┐Że forma przekazu wiedzy i miejsce pracy wielu ludzi. Obecnie media sta´┐Ży si´┐Ż nieod´┐Ż´┐Żcznym elementem ´┐Życia w naszym spo´┐Żecze´┐Żstwie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  poemat liryczny
katabaza
strategia rozwoju
taniec
republika
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.