? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż materia´┐Ży izolacyjne?

Poj´┐Żcie materia´┐Ż´┐Żw izolacyjnych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja materia´┐Ż´┐Żw izolacyjnych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

materia´┐Ży izolacyjne - to grupa produkt´┐Żw, kt´┐Żre posiadaj´┐Ż bardzo charakterystyczne w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci. Odpowiednio zastosowane mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż barier´┐Ż, kt´┐Żrej nie b´┐Żdzie w stanie pokona´┐Ż woda, uciekaj´┐Żce z wn´┐Żtrza ciep´┐Żo, zimno z zewn´┐Żtrz itp.

W´┐Żr´┐Żd najbardziej znanych materia´┐Ż´┐Żw izolacyjnych wskaza´┐Ż nale´┐Ży przede wszystkim we´┐Żn´┐Ż mineraln´┐Ż oraz we´┐Żn´┐Ż (wat´┐Ż) szklan´┐Ż. Bardzo du´┐Ż´┐Ż popularno´┐Żci´┐Ż ju´┐Ż od wielu lat cieszy si´┐Ż tak´┐Że w tej dziedzinie styropian. Materia´┐Ży izolacyjne maj´┐Ż to do siebie, ´┐Że w doskona´┐Ży spos´┐Żb zabezpieczaj´┐Ż ´┐Żciany budynk´┐Żw przed utrat´┐Ż ciep´┐Ża. Wykorzystywane s´┐Ż nie tylko w przypadku ´┐Żcian, ale tak´┐Że w ocieplaniu dach´┐Żw oraz fundament´┐Żw.

Materia´┐Ży izolacyjne, poza swoimi w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciami takimi jak wodoszczelno´┐Ż´┐Ż, nieprzepuszczalno´┐Ż´┐Ż wilgoci, izolacyjno´┐Ż´┐Ż cieplna itp. to tak´┐Że doskona´┐Ży spos´┐Żb na to, by wyt´┐Żumi´┐Ż dane pomieszczenie. Owszem nie chodzi tutaj o ca´┐Żkowite wyt´┐Żumienie d´┐Żwi´┐Żk´┐Żw, a jedynie ich znaczne zredukowanie. Takie materia´┐Ży s´┐Ż tak´┐Że odporne na urazy mechaniczne, na gnicie, nie s´┐Ż ´┐Żatwopalne (wr´┐Żcz przeciwnie) i nie stanowi´┐Ż po´┐Żywki dla r´┐Żnorodnych owad´┐Żw (np. korniki). Nie s´┐Ż jednak ca´┐Żkowicie wolne od wad. Niekt´┐Żre z nich s´┐Ż do´┐Ż´┐Ż ci´┐Żkie, przez co ograniczony jest spos´┐Żb i mo´┐Żliwo´┐Żci ich zastosowa´┐Ż. S´┐Ż tak´┐Że do´┐Ż´┐Ż drogie, przez co nie wszyscy ludzie decyduj´┐Ż si´┐Ż na korzystanie z nich.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  uzdrowisko
ECR
we´┐Żna mineralna
unia
czaszka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.