? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest marszand?

Poj´┐Żcie marszanda i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja marszanda napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

marszand - jest to osoba trudz´┐Żca si´┐Ż handlem. Mo´┐Żna j´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż nazwa´┐Ż kupcem czyli osob´┐Ż kt´┐Żra w´┐Żdruje po miastach i tam sprzedaje b´┐Żd´┐Ż nabywa r´┐Żnego rodzaju dobra. W okresie ´┐Żredniowiecza osoby takie zalicza´┐Ży si´┐Ż do grona mieszcza´┐Żstwa. Kupcy jednak musieli wykonywa´┐Ż swoj´┐Ż powinno´┐Ż´┐Ż jak´┐Ż w´┐Żwczas by´┐Żo prawo sk´┐Żadu. Nakazywa´┐Żo ono udost´┐Żpnienie przewo´┐Żonych przez kupca d´┐Żbr. Prawo sk´┐Żadu wymaga´┐Żo r´┐Żwnie´┐Ż tego aby kupiec na jaki´┐Ż czas zatrzyma´┐Ż si´┐Ż w okre´┐Żlonym mie´┐Żcie. Prawo to u´┐Żywane by´┐Żo g´┐Ż´┐Żwnie od XII w.

Marszand oferuje swoim klientom r´┐Żnego rodzaju dzie´┐Ża sztuki a w szczeg´┐Żlno´┐Żci obrazy. Najcz´┐Żciej jest to cz´┐Żowiek pochodzenia francuskiego. Marszand cz´┐Żsto wyst´┐Żpuje w roli mecenasa artyst´┐Żw. Zajmuje si´┐Ż tak´┐Że organizacj´┐Ż wystaw. Jest to osoba kt´┐Żra ma du´┐Ży wp´┐Żyw na wszystko co zwi´┐Żzane jest z dziedzin´┐Ż sztuki. Interesuje si´┐Ż najnowszymi trendami dotycz´┐Żcymi tw´┐Żrczo´┐Żci artystycznej a tak´┐Że idealnie orientuje si´┐Ż w obecnym rynku dzie´┐Ż sztuki.

Poj´┐Żcia tego nie nale´┐Ży w ´┐Żadnym przypadku myli´┐Ż z marszandk´┐Ż gdy´┐Ż ma ono zupe´┐Żnie inne znaczenie. W dawnych czasach poj´┐Żciem tym okre´┐Żla´┐Żo si´┐Ż osob´┐Ż zajmuj´┐Żca si´┐Ż produkcj´┐Ż oraz sprzeda´┐Ż´┐Ż ubra´┐Ż a tak´┐Że wyrobem kapeluszy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  logistyka marketingowa
marsko´┐Ż´┐Ż w´┐Żtroby
misja firmy
ocieplenie budynk´┐Żw
miejsce publiczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.