? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest marka?

Poj´┐Żcie marki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja marki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

marka - z ang. Brand, trade mark, oznacza znak firmowy, fabryczny, logo, kt´┐Żre symbolizuje jego producenta. Znakiem firmowym mo´┐Że by´┐Ż nazwa lub symbol albo jedno i drugie, zwykle umieszczane na wyrobach ´┐Żywno´┐Żciowych, odzie´┐Żowych, meblowych, alkoholowych, tytoniowych, itd. Marka zastrzega sobie podrabianie, podszywanie i przypisywanie sobie jej autorstwa komu´┐Ż innemu.

Producent reklamuje, rozpowszechnia sw´┐Żj wizerunek przy u´┐Życiu marek, marka oznacza r´┐Żwnie´┐Ż opini´┐Ż. Producent podpisuj´┐Żc si´┐Ż pod swoim produktem, jest z niego dumny i nie wstydzi si´┐Ż swojego wytworu, wr´┐Żcz przeciwnie. Przedmiot, us´┐Żuga ciesz´┐Żc´┐Ż si´┐Ż „dobr´┐Ż mark´┐Ż” gwarantuje klientowi dobr´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra gwarantuje sukces. Produkty niemarkowe uwa´┐Żane s´┐Ż za tandetne, liche i niewarte nabycia.

Od drugiej po´┐Żowy lat osiemdziesi´┐Żtych prowadzi si´┐Ż badania marketingowe, kt´┐Żre zmieni´┐Ży troch´┐Ż znaczenie marki. Dzi´┐Ż oznacza ona status spo´┐Żeczny, przynale´┐Żno´┐Ż´┐Ż do danej klasy finansowej, czy te´┐Ż wyznawanej ideologii. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw nie p´┐Żacimy za produkty, tylko marketingowy wizerunek danej firmy. Aby okre´┐Żli´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż marki, dokonuje si´┐Ż jej wyceny, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna wykona´┐Ż na cztery mo´┐Żliwe sposoby: premii cenowej, koszt´┐Żw historycznych, koszt´┐Żw zast´┐Żpowania, notowa´┐Ż na gie´┐Żdzie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  funkcje pieni´┐Żdza
kalkulacja wst´┐Żpna
kalkulacja doliczeniowa
´┐Żrodowisko spo´┐Żeczne
efektywno´┐Ż´┐Ż ekonomiczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.