? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mapa?

Poj´┐Żcie mapy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mapy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mapa - to nic innego, jak obraz danej przestrzeni, kt´┐Żry wykonany jest na p´┐Żaszczycie. Zwykle mapa s´┐Żu´┐Ży do odwzorowywania powierzchni Ziemi, lub ewentualnie poszczeg´┐Żlnych jej cz´┐Żci czy obszar´┐Żw. Mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że obrazem na przyk´┐Żad jakiej´┐Ż planety.

Mapy to obrazy, kt´┐Żre wykonywane s´┐Ż w odpowiedniej skali, czyli inaczej m´┐Żwi´┐Żc- w pomniejszeniu. Jest to narz´┐Żdzie, kt´┐Żre wykorzystywane jest w wielu dziedzinach ´┐Życia i wiedzy. Najcz´┐Żciej mamy spotyka si´┐Ż w aspektach ´┐Życia zwi´┐Żzanych z geografi´┐Ż lub geodezj´┐Ż. R´┐Żwnie cz´┐Żsto mamy do czynienia z mapami o historycznym znaczeniu.

Aby przenie´┐Ż´┐Ż okre´┐Żlone kszta´┐Żty na map´┐Ż, nale´┐Ży wykona´┐Ż kilka podstawowych czynno´┐Żci. Przede wszystkim nale´┐Ży zastosowa´┐Ż odpowiedni rzut, czyli odwzorowa´┐Ż kartograficznie okre´┐Żlony obiekt czy teren. P´┐Żniej nale´┐Ży zmniejszy´┐Ż go do okre´┐Żlonych rozmiar´┐Żw. Map´┐Ż nale´┐Ży odpowiednio oznaczy´┐Ż, stosuj´┐Żc do tego znaki umowne. Poniewa´┐Ż mapa musi by´┐Ż przejrzysta i czytelna, to trzeba dokona´┐Ż na niej pewnych uog´┐Żlnie´┐Ż.

Dla zwyk´┐Żych ludzi mapa to przede wszystkim narz´┐Żdzie umo´┐Żliwiaj´┐Żce poruszanie si´┐Ż po nieznanych terenach czy miastach. Dzi´┐Żki niej mo´┐Żemy dosta´┐Ż si´┐Ż odleg´┐Że miejsca bez obawy, ´┐Że zb´┐Ż´┐Żdzimy gdzie´┐Ż po drodze.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  materia´┐Ży izolacyjne
cukrzyca
dzia´┐Żanie polityczne
choroby jelita grubego
felieton
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.