? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest manufaktura?

Poj´┐Żcie manufaktury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja manufaktury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

manufaktura - jedna z form funkcjonowania jednostek gospodarczych (przedsi´┐Żbiorstw) we wcze´┐Żniejszych stadiach rozwoju produkcji przemys´┐Żowej, powsta´┐Ża na prze´┐Żomie XVIII i XIX w. z przekszta´┐Żcenia warsztat´┐Żw rzemie´┐Żlniczych. Przedsi´┐Żbiorca (w´┐Ża´┐Żciciel manufaktury) gromadzi´┐Ż niezale´┐Żnych dot´┐Żd rzemie´┐Żlnik´┐Żw, kt´┐Żrzy z jego surowc´┐Żw, w okre´┐Żlonym miejscu wytwarzali wyroby, podobnie jak to robili w swoich warsztatach rzemie´┐Żlniczych - na prostych urz´┐Żdzeniach, z regu´┐Ży dzi´┐Żki pracy r´┐Żk (st´┐Żd nazwa), bez technicznego podzia´┐Żu pracy mi´┐Żdzy robotnikami. Z czasem, w miar´┐Ż rozwoju, manufaktury nabiera´┐Ży takich cech jak: wi´┐Żksze wyposa´┐Żenie w maszyny i urz´┐Żdzenia techniczne, rozwini´┐Żty techniczny podzia´┐Ż pracy i du´┐Ża skala produkcji, co w konsekwencji doprowadzi´┐Żo do przekszta´┐Żcania si´┐Ż manufaktur w fabryki (przedsi´┐Żbiorstwa przemys´┐Żowe) i da´┐Żo bodziec rewolucji przemys´┐Żowej oraz zapocz´┐Żtkowa´┐Żo dynamiczny rozw´┐Żj gospodarczy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  doch´┐Żd
zas´┐Żb organizacyjny
hiper´┐Ż´┐Żcze
norma
kultura fizyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.