? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest manager?

Poj´┐Żcie managera i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja managera napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

manager - jest osob´┐Ż w przedsi´┐Żbiorstwie, kt´┐Żrej zdaniem jest realizacja procesu zarz´┐Żdzania rozumianego jako dzia´┐Żania obejmuj´┐Żce planowanie (formu´┐Żowanie cel´┐Żw oraz sposob´┐Żw ich realizacji), organizowanie (koordynowanie dzia´┐Ża´┐Ż), kierowanie lud´┐Żmi (sprawienie, ´┐Że ludzie wsp´┐Żpracuj´┐Ż ze sob´┐Ż w realizacji celu) i kontrolowanie (sprawdzanie, na ile podejmowane i realizowane dzia´┐Żania przybli´┐Żaj´┐Ż do za´┐Żo´┐Żonego celu).

W zale´┐Żno´┐Żci od pozycji w organizacji wyr´┐Żniamy manager´┐Żw liniowych (np. brygadzi´┐Żci w przedsi´┐Żbiorstwie przemys´┐Żowym), ´┐Żredniego szczebla (np. kierownik dzia´┐Żu przedsi´┐Żbiorstwa) i najwy´┐Ższego szczebla (prezes przedsi´┐Żbiorstwa).

W skutecznym realizowaniu swojej funkcji w organizacji manager potrzebuje nie tylko wiedzy zwi´┐Żzanej z dziedzin´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż zarz´┐Żdza. Wa´┐Żne jest, by manager posiada´┐Ż jasno okre´┐Żlone cele dotycz´┐Żce wydajno´┐Żci podleg´┐Żej mu jednostki organizacyjnej. Powinien wiedzie´┐Ż, w czym on i jego dzia´┐Ż ma pom´┐Żc zar´┐Żwno przedsi´┐Żbiorstwu jak i innym dzia´┐Żom czy osobom. Dobry manager powinien mie´┐Ż bardzo dobrze rozwini´┐Żte tak zwane umiej´┐Żtno´┐Żci mi´┐Żkkie zwi´┐Żzane z komunikacj´┐Ż interpersonaln´┐Ż i zarz´┐Żdzaniem zespo´┐Żem pracowniczym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mi´┐Żnie ko´┐Żczyn
baner
pa´┐Żstwo
abs
podtekst
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.