? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ´┐Żuszczyca?

Poj´┐Żcie ´┐Żuszczycy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ´┐Żuszczycy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

´┐Żuszczyca - jedna z wielu chor´┐Żb, kt´┐Żre dotykaj´┐Ż nasz´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż. To przewlek´┐Ża oraz niestety nawracaj´┐Żca dolegliwo´┐Ż´┐Ż. Jej cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest wyst´┐Żpowanie na naszej zewn´┐Żtrznej pow´┐Żoce ´┐Żuszcz´┐Żcych si´┐Ż wykwit´┐Żw, kt´┐Żre niezbyt ´┐Żadnie wygl´┐Żdaj´┐Ż. W´┐Żr´┐Żd schorze´┐Ż natury dermatologicznej jest dolegliwo´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żra wyst´┐Żpuje najcz´┐Żciej.

´┐Żuszczyca jest schorzeniem, kt´┐Żre dotyka jednak nie tylko nasz´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż. Jest to choroba, kt´┐Żrej towarzysz´┐Ż bardzo silne emocje, pojawiaj´┐Żce si´┐Ż z braku mo´┐Żliwo´┐Żci kontrolowania tej choroby, oraz kt´┐Żra spotyka si´┐Ż z negatywnym postrzeganiem chorych przez spo´┐Żecze´┐Żstwo. Niekt´┐Żrzy nadal por´┐Żwnuj´┐Ż ´┐Żuszczyc´┐Ż do tr´┐Żdu- uwa´┐Żaj´┐Ż, ´┐Że mog´┐Ż si´┐Ż ni´┐Ż zarazi´┐Ż poprzez kontakt z osob´┐Ż chor´┐Ż. A przecie´┐Ż tak nie jest- ´┐Żuszczyca jest chorob´┐Ż niezaka´┐Żn´┐Ż i niez´┐Żo´┐Żliw´┐Ż. Ludzkie przekonania i nawyki bywaj´┐Ż jednak trudne do zniesienia…

Czym objawia si´┐Ż ´┐Żuszczyca? Najcz´┐Żciej objawia si´┐Ż jako czerwonawe, r´┐Żowe lub brunatne przebarwienia sk´┐Żry. Sk´┐Żra ta bardzo ´┐Żatwo si´┐Ż ´┐Żuszczy- odchodzi ca´┐Żymi p´┐Żatami. Charakterystyczne jest r´┐Żwnie´┐Ż to, ´┐Że na brzegach zmian powstaj´┐Ż jakby ´┐Żuski. ´┐Żuszczyca najcz´┐Żciej pojawia si´┐Ż na ´┐Żokciach oraz na kolanach. Mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż ulokowa´┐Ż si´┐Ż na po´┐Żladkach, plecach oraz g´┐Żowie.

Kto najcz´┐Żciej choruje na ´┐Żuszczyc´┐Ż? Niestety choroba ta ma charakter dziedziczny. Je´┐Żli w naszej rodzinie, w poprzednim pokoleniu, by´┐Ż kto´┐Ż, kto chorowa´┐Ż na t´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż, to istnieje zagro´┐Żenie, ´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż nas mo´┐Że ona dotkn´┐Ż´┐Ż. Czasem zdarza si´┐Ż, ´┐Że ´┐Żuszczyca wyst´┐Żpuje na skutek stosowania okre´┐Żlonych lek´┐Żw, kt´┐Żre podaje si´┐Ż chorym na serce oraz w leczeniu chor´┐Żb psychicznych.

Je´┐Żli chodzi o leczenie, to jest kilka sposob´┐Żw na to, by pozby´┐Ż si´┐Ż tej dolegliwo´┐Żci, lub przynajmniej uczyni´┐Ż j´┐Ż mniej widoczn´┐Ż i mniej dokuczliw´┐Ż. Pierwszym sposobem jest leczenie farmakologiczne. Mo´┐Żna podawa´┐Ż leki do stosowania zewn´┐Żtrznego, a wi´┐Żc r´┐Żnorodne ma´┐Żci, kremy, ´┐Żele itp. Mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż stosowa´┐Ż ´┐Żrodki doustne. Kolejnym sposobem jest stosowanie domowych sposob´┐Żw na ´┐Żuszczyc´┐Ż- czyli tak zwana fitoterapia ´┐Żuszczycy. Chodzi tutaj o najzwyklejsz´┐Ż zio´┐Żoterapi´┐Ż. Kolejne sposoby na zwalczanie ´┐Żuszczycy to stosowanie na´┐Żwietlania promieniami UVA oraz UVB. ´┐Żuszczyc´┐Ż mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż leczy´┐Ż przy pomocy terapii hormonalnej, jednak w ostatnim czasie odchodzi si´┐Ż raczej od tej metody, bowiem mo´┐Że ona wywo´┐Żywa´┐Ż skutki uboczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  niewa´┐Żno´┐Ż´┐Ż ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa
rzadko´┐Ż´┐Ż
statek pasa´┐Żerski
miasto
wyszukiwarka internetowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.