? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest logistyka mix?

Poj´┐Żcie logistyki mix i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja logistyki mix napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

logistyka mix - w ramach systemowego rozpatrywania oraz kszta´┐Żtowania proces´┐Żw i cel´┐Żw logistycznych, tendencje do kszta´┐Żtowania po´┐Ż´┐Żdanego zwi´┐Żzku mi´┐Żdzy stosowanymi nak´┐Żadami a uzyskiwanymi efektami s´┐Ż realizowane w ramach procesu dzia´┐Żania systemu, kt´┐Żry stanowi funkcjonaln´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż struktury systemu logistycznego.
Polega ona na wzajemnym dostosowaniu oraz tworzeniu po´┐Ż´┐Żdanych uwarunkowa´┐Ż i zwi´┐Żzk´┐Żw mi´┐Żdzy czynno´┐Żciami logistycznymi (nak´┐Żadami) a realizowanymi celami (efektami).

Proces ten obejmuje dzia´┐Żania synchronizuj´┐Żce i harmonizuj´┐Żce ze sob´┐Ż poszczeg´┐Żlne czynno´┐Żci logistyczne - logistyka-mix. Sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż na ni´┐Ż: zapasy (decyzje dotycz´┐Żce poziomu serwisu, planowanie zapotrzebowania materia´┐Żowego), informacja (wystawianie zam´┐Żwie´┐Ż, prognozowanie zaopatrzenia), magazynowanie i za´┐Żadunek (lokalizacja sk´┐Żad´┐Żw i magazyn´┐Żw, podzia´┐Ż na jednostki sprzeda´┐Żne i pakowanie), transport (decyzje dotycz´┐Żce rodzaju transportu, harmonogramowanie).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szcz´┐Żcie
marsko´┐Ż´┐Ż w´┐Żtroby
mierzenie
zapalenie op´┐Żucnej
inteligencja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.