? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest logistyka marketingowa?

Poj´┐Żcie logistyki marketingowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja logistyki marketingowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

logistyka marketingowa - zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizacj´┐Ż jego cel´┐Żw; funkcja ta obejmuje r´┐Żnorodne, wsp´┐Żzale´┐Żne komponenty systemu logistycznego, kt´┐Żre bezpo´┐Żrednio wp´┐Żywaj´┐Ż na kszta´┐Żtowanie i realizacj´┐Ż cel´┐Żw marketingowych.

Strategie logistyczne mieszcz´┐Ż si´┐Ż w obszarze dzia´┐Żania trzech podstawowych komponent´┐Żw podejmowania decyzji strategicznych, tj. produkt-rynek-proces, w obr´┐Żbie kt´┐Żrych mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż wiele instrument´┐Żw i koncepcji marketingowych, kt´┐Żre nie tylko przenikaj´┐Ż sfer´┐Ż logistyki, ale tak´┐Że wspomagaj´┐Ż generowanie podstawowych strategii.

Logistyka charakteryzuje si´┐Ż wieloszczeblow´┐Ż hierarchi´┐Ż. Oznacza to, ´┐Że w ramach systemu logistycznego mo´┐Żna wyodr´┐Żbni´┐Ż subsystemy r´┐Żnego stopnia. Logistyka marketingowa mo´┐Że by´┐Ż wi´┐Żc traktowana, z jednej strony, jako subsystem logistyki przedsi´┐Żbiorstwa, z drugiej za´┐Ż - jako subsystem marketingu. Wynika to z dw´┐Żch r´┐Żnych wariant´┐Żw usytuowania logistyki w hierarchicznej strukturze system´┐Żw. W wariancie I system logistyczny przedsi´┐Żbiorstwa mo´┐Że by´┐Ż rozpatrywany jako podsystem przedsi´┐Żbiorstwa czy nawet rynku i gospodarki narodowej. Z drugiej strony przedsi´┐Żbiorstwo mo´┐Że stanowi´┐Ż element systemu metalogistycznego (´┐Ża´┐Żcucha logistycznego) czy nawet systemu makrologistycznego (wariant II).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  samorz´┐Żd terytorialny
zainteresowanie
trawienie pokarm´┐Żw
terroryzm
marka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.