? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest login?

Poj´┐Żcie loginu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja loginu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

login - ka´┐Żdy cz´┐Żonek spo´┐Żeczno´┐Żci internetowej posiada sw´┐Żj login. Nie wa´┐Żne czy zak´┐Żadamy konto pocztowe czy na portalach spo´┐Żeczno´┐Żciowych. Wsz´┐Żdzie tam ka´┐Żdy z nas potrzebuje posiada´┐Ż sw´┐Żj login i has´┐Żo. Tylko dzi´┐Żki nim mo´┐Żemy mie´┐Ż gwarancje tego, ´┐Że b´┐Żdziemy niepowtarzalni i jedyni. Dzi´┐Żki loginowi wszyscy mo´┐Żemy korzysta´┐Ż z poszczeg´┐Żlnych us´┐Żug jakie daje nam Internet.

Ka´┐Żdy cz´┐Żonek spo´┐Żeczno´┐Żci komputerowej pr´┐Żdzej czy p´┐Żniej b´┐Żdzie musia´┐Ż przej´┐Ż´┐Ż etap zak´┐Żadania konta, gdzie b´┐Żdzie musia´┐Ż poda´┐Ż sw´┐Żj login poprzez kt´┐Żry b´┐Żdzie rozpoznawalny w ´┐Żwiecie. Najcz´┐Żciej ludzie wymy´┐Żlaj´┐Ż loginy bezpo´┐Żrednio zwi´┐Żzane z ich imieniem i nazwiskiem. Jednak niekt´┐Żrzy s´┐Ż bardziej tw´┐Żrczy i wymy´┐Żlaj´┐Ż loginy jedyne i niepowtarzalne. Bardzo cz´┐Żsto s´┐Ż one zwi´┐Żzane z przynale´┐Żno´┐Żci´┐Ż do poszczeg´┐Żlnych podgrup spo´┐Żecznych zwi´┐Żzanych z muzyk´┐Ż, sportem czy kultur´┐Ż.

Taki login jest cz´┐Żstk´┐Ż nas, dlatego zanim powstanie powinni´┐Żmy przemy´┐Żle´┐Ż to bardzo skrupulatnie, gdy´┐Ż je´┐Żeli ju´┐Ż go stworzymy b´┐Żdziemy uto´┐Żsamiani z nim przez bardzo d´┐Żugi okres ´┐Życia. Powinni´┐Żmy unika´┐Ż login´┐Żw ´┐Żle kojarz´┐Żcych si´┐Ż. Nikt przecie´┐Ż z nas nie chce by´┐Ż obra´┐Żany czy lekcewa´┐Żony. Dlatego wszelkiego rodzaju wulgaryzmy s´┐Ż ca´┐Żkowicie niewskazane w tej sytuacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  anoreksja
sp´┐Żka kapita´┐Żowa
s´┐Żownictwo
´┐Żo´┐Ż´┐Żdek
stereotyp
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.