? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest literatura?

Poj´┐Żcie literatury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja literatury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

literatura - literatur´┐Ż stanowi´┐Ż wszystkie wytwory ludzkiego rozumu, kt´┐Żre zosta´┐Ży spisane. Wszystkie teksty literackie dzielimy na literatur´┐Ż pi´┐Żkn´┐Ż i literatur´┐Ż stosowan´┐Ż. Literatura pi´┐Żkn´┐Ż, w zale´┐Żno´┐Żci od swego charakteru, intencji tw´┐Żrcy i sposobu spisania dzieli si´┐Ż na trzy rodzaje literacie, a s´┐Ż to: liryka, epika i dramat. Ka´┐Żdy z tych rodzaj´┐Żw charakteryzuje si´┐Ż swoistymi, koniecznymi cechami. Osoby zainteresowane rodzajami literackimi odsy´┐Żam do tekst´┐Żw de facto po´┐Żwi´┐Żconych liryce, epice i dramatowi. Natomiast literatura stosowana to wszelkie teksty o zastosowaniu praktycznym.

Literatura, czyli zapiski ludzkie to proces rozci´┐Żgni´┐Żty w czasie i jej pocz´┐Żtki si´┐Żgaj´┐Ż czas´┐Żw bardzo dawnych. Jest to proces, kt´┐Żry wraz z rozwojem ludzko´┐Żci ewoluowa´┐Ż i zmienia´┐Ż sw´┐Żj charakter dostosowuj´┐Żc si´┐Ż do danego momentu dziejowego. St´┐Żd wyr´┐Żniamy nast´┐Żpuj´┐Żce okresy literackie, gdzie w ka´┐Żdym z nich literatura ma swe specyficzne cechy i form´┐Ż, a s´┐Ż to: staro´┐Żytno´┐Ż´┐Ż, ´┐Żredniowiecze, o´┐Żwiecenie, barok, romantyzm, m´┐Żoda polska, wsp´┐Żczesno´┐Ż´┐Ż. Przej´┐Żcia mi´┐Żdzy tymi okresami s´┐Ż p´┐Żynne i ka´┐Żdy z okres´┐Żw posiada tw´┐Żrc´┐Żw, kt´┐Żrzy przez swe dzie´┐Ża literackie zapisali si´┐Ż w historii ludzko´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przyja´┐Ż´┐Ż
PNB
archetyp
fundacja
orientacja marketingowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.