? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest list?

Poj´┐Żcie listu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja listu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

list - jest to jedna z najstarszych form komunikacji interpersonalnej polegaj´┐Żca na przekazywaniu sobie r´┐Żnorodnych typ´┐Żw informacji za pomoc´┐Ż formy pisanej. Do stworzenia listu potrzebny jest papier i przyrz´┐Żd do pisania. Aby list trafi´┐Ż do odpowiedniej osoby musi on zawiera´┐Ż dok´┐Żadny adres odbiorcy, czyli tzw. adresata. Powinien r´┐Żwnie´┐Ż zawiera´┐Ż adres tw´┐Żrcy listu, czyli tzw. nadawcy, ale nie jest to konieczn´┐Ż cech´┐Ż i nie ka´┐Żdy list go posiada.

Listy ´┐Żwcze´┐Żnie przekazuje si´┐Ż za pomoc´┐Ż instytucji po´┐Żrednicz´┐Żcych, jakimi s´┐Ż zwykle zak´┐Żady pocztowe. Przekazanie listu to czasoch´┐Żonna i skomplikowana procedura, w kt´┐Żrej uczestniczy wiele os´┐Żb. Aby´┐Żmy pewno´┐Ż´┐Ż, ´┐Że list czyta jedynie jego adresat listy wysy´┐Ża si´┐Ż odpowiednio zapakowane, tj. w kopertach do tego specjalnie przeznaczonych, z naklejonym znaczkiem, b´┐Żd´┐Żcym dowodem zap´┐Żaty za przekazanie listu pod okre´┐Żlony adres.

Wyr´┐Żniamy wiele typ´┐Żw list´┐Żw, kt´┐Żre klasyfikujemy np. ze wzgl´┐Żdu na intencje nadawcy pisz´┐Żcego list. Mog´┐Ż by´┐Ż listy np. otwarte, polecone, anonimowe, urz´┐Żdowe, mi´┐Żosne. Obecnie list jest ma´┐Żo popularnym ´┐Żrodkiem komunikacji mi´┐Żdzyludzkiej. Zast´┐Żpuj´┐Ż go inne, szybsze sposoby komunikacji np. telefon, Internet.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ekonomia
muzy
horacjanizm
zysk ekonomiczny
przemiana materii
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.