? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest liczba?

Poj´┐Żcie liczby i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja liczby napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

liczba - w najprostszym rozumieniu - ilo´┐Ż´┐Ż. Wed´┐Żug znawc´┐Żw matematyki sam termin „liczba” nie ma ´┐Żadnego konkretnego znaczenia. Jest to s´┐Żowo o w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciach abstrakcyjnych.

Rozr´┐Żniamy liczby naturalne, ca´┐Żkowite, wymierne, rzeczywiste, zespolone, algebraiczne i kwaterniony. Istniej´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż dwa systemy liczb - pozycyjne i addytywne. Naturalne to te najcz´┐Żciej u´┐Żywane - na co dzie´┐Ż. Okre´┐Żlaj´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż rzeczy - 1,2,3,4… itp. Ca´┐Żkowite to liczny naturalne, kt´┐Żre maj´┐Ż swoje liczby przeciwne (do warto´┐Żci ujemnych b´┐Żdzie to warto´┐Ż´┐Ż dodatnia, na przyk´┐Żad: do -1, 1). Wymierne to te, w kt´┐Żrych zbiorze mieszcz´┐Ż si´┐Ż u´┐Żamki ( liczba ca´┐Żkowita - licznik dzielona przez drug´┐Ż liczb´┐Ż ca´┐Żkowit´┐Ż wi´┐Żksz´┐Ż od zera), mog´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż mie´┐Ż form´┐Ż dodatni´┐Ż i ujemn´┐Ż. Rzeczywistymi nazywamy takie liczby ze zbioru wymiernych i niewymiernych, kt´┐Żrych nie mo´┐Żna przedstawi´┐Ż w postaci u´┐Żamkowej. Liczby zespolone s´┐Ż inaczej nazywane urojonymi, a ich kwadraty s´┐Ż zawsze niedodatnimi, rzeczywistymi. Algebraiczne to takie, kt´┐Żre po podstawieniu do wielomianu dadz´┐Ż wynik r´┐Żwny zeru. Przest´┐Żpne natomiast to takie liczby zespolone, kt´┐Żre nie nale´┐Ż´┐Ż do zbioru liczb algebraicznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ustr´┐Żj pa´┐Żstwowy
notatka
rola
odma op´┐Żucnej
segmentacja rynku
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.