? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest licencja?

Poj´┐Żcie licencji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja licencji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

licencja - jest rodzajem umowy zawieranej mi´┐Żdzy stronami (licencjodawc´┐Ż a licencjobiorc´┐Ż) odno´┐Żnie upowa´┐Żnienia do korzystania z w´┐Żasno´┐Żci przemys´┐Żowej, w´┐Żasno´┐Żci intelektualnej, wynalazku lub te´┐Ż znaku towarowego. Umowa taka okre´┐Żlana jest przepisami prawa. Tak rozumiana licencja mo´┐Że przybiera´┐Ż form´┐Ż licencji patentowej, know-how, wzoru u´┐Żytkowego, znaku towarowego.

Licencja mo´┐Że przyznawa´┐Ż r´┐Żny zakres uprawnie´┐Ż. Bior´┐Żc pod uwag´┐Ż kryterium zakresu korzystania z wynalazku mo´┐Żna wyodr´┐Żbni´┐Ż licencje pe´┐Żne i niepe´┐Żne. Licencja pe´┐Żna ma miejsce wtedy, gdy licencjobiorca ma prawo korzysta´┐Ż z np. wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca. Natomiast w przypadku licencji niepe´┐Żnej zakres korzystania z rozwi´┐Żzania, z kt´┐Żrego mo´┐Że korzysta´┐Ż licencjobiorca jest w´┐Ższy.

Kolejnym kryterium podzia´┐Żu licencji jest liczba podmiot´┐Żw uprawnionych do korzystania z rozwi´┐Żzania na danym terytorium. Je´┐Żli np. z wynalazku korzysta jedna firma na danym terytorium m´┐Żwimy o licencji wy´┐Ż´┐Żcznej, a je´┐Żli licencja zosta´┐Ża udzielona kilku firmom r´┐Żwnocze´┐Żnie wtedy mamy do czynienia z licencj´┐Ż niewy´┐Ż´┐Żczn´┐Ż.

W innym znaczeniu licencja jest urz´┐Żdowym zezwoleniem na wykonywanie okre´┐Żlonej czynno´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  motoryczno´┐Ż´┐Ż
list
szczelinomierze
koszt logistyki
sakrament
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.