? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest libor?

Poj´┐Żcie liboru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja liboru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

libor - jest to szczeg´┐Żlny typ stopy procentowej, kt´┐Żr´┐Ż mierzy si´┐Ż w czterech najwa´┐Żniejszych angielskich bankach, a kt´┐Żra ma swe odniesienie na rynku mi´┐Żdzynarodowym. St´┐Żd nazwa libor pochodzi od angielskiego zwrotu - London Interbank Offered Rate. Te cztery londy´┐Żskie banki wyznaczaj´┐Żce libor to: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster.

Przez stop´┐Ż procentow´┐Ż rozumiemy pewn´┐Ż dok´┐Żadnie okre´┐Żlon´┐Ż wielko´┐Ż´┐Ż, przedstawion´┐Ż w procentach, a kt´┐Żra jest stosunkiem pewnej ilo´┐Żci pieni´┐Żdzy, kt´┐Żre p´┐Żaci si´┐Ż za korzystanie z kwot pieni´┐Żnych do wielko´┐Żci ca´┐Żego kapita´┐Żu. Libor ustalany jest codziennie przez wy´┐Żej wymienione banki o godzinie 11.00 (zgodnie z panuj´┐Żc´┐Ż tam stref´┐Ż czasow´┐Ż).

Ta mi´┐Żdzybankowa londy´┐Żska stopa procentowa ma odniesienie na rynek mi´┐Żdzynarodowy i wp´┐Żywa na wysoko´┐Ż´┐Ż oprocentowania rat kredyt´┐Żw, a tak´┐Że na wysoko´┐Ż´┐Ż oprocentowania pieni´┐Żdzy, kt´┐Żre klienci powierzaj´┐Ż bankom. Wysoko´┐Ż´┐Ż danej stopy procentowej jest zmienna, a na jej kszta´┐Żtowanie wp´┐Żyw ma sytuacja ekonomiczna i gospodarcza pa´┐Żstw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  technologia informatyczna
media
kobieta
konkurencyjno´┐Ż´┐Ż
hipotermia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.