? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest libido?

Poj´┐Żcie libida i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja libida napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

libido - W klasycznej psychoanalizie przez libido rozumiano energi´┐Ż psychiczn´┐Ż wytworzon´┐Ż przez pop´┐Żd seksualny (pop´┐Żd ´┐Życia). Libido stanowi czynnik motywacyjny, pobudza do r´┐Żnego rodzaju zachowa´┐Ż zmierzaj´┐Żcych do zaspokojenia odczuwanych potrzeb. Zygmunt Freud (tw´┐Żrca poj´┐Żcia) przeciwstawia´┐Ż energi´┐Ż seksualn´┐Ż libido pe´┐Żni´┐Żc´┐Ż konstruktywn´┐Ż funkcj´┐Ż w ´┐Życiu cz´┐Żowieka innemu rodzajowi energii- tanatos, kt´┐Żra wywo´┐Żuje procesy o charakterze destrukcyjnym. Wewn´┐Żtrzne konflikty cz´┐Żowieka bior´┐Ż si´┐Ż, zdaniem Freuda, w´┐Ża´┐Żnie ze sprzeczno´┐Żci mi´┐Żdzy tymi energiami.

Zdaniem Carla Gustawa Junga termin libido ma szersze znaczenie i dotyczy wszelkich postaci energii psychicznej (niekoniecznie o charakterze seksualnym). Jego zdaniem energia libido mo´┐Że kierowa´┐Ż si´┐Ż do wewn´┐Żtrz (libido introwertyczne) b´┐Żd´┐Ż na zewn´┐Żtrz (libido ekstrawertyczne). Przy czym obydwa typy wyst´┐Żpuj´┐Ż u ka´┐Żdego cz´┐Żowieka stanowi´┐Żc naturalne elementy ´┐Życia psychicznego. Jednak zawsze jedno libido jest dominuj´┐Żce i ´┐Żwiadome, a drugie jest nie´┐Żwiadome i przybiera form´┐Ż cienia personalnego.

Wsp´┐Żcze´┐Żni badacze zjawiska dostrzegaj´┐Ż zasadnicze r´┐Żnice mi´┐Żdzy kobiecym i m´┐Żskim libido wynikaj´┐Żce z pracy hormon´┐Żw, oraz uwarunkowa´┐Ż spo´┐Żecznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  statut
ja´┐Ż´┐Ż spo´┐Żeczna
pr´┐Żd
siatk´┐Żwka
tuner
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.