? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest lek?

Poj´┐Żcie leku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja leku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

lek - (lekarstwo) to w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw substancja chemiczna, kt´┐Żrej celem jest poprawa zdrowia pacjenta, lub, og´┐Żlnie m´┐Żwi´┐Żc - osoby go za´┐Żywaj´┐Żcej. Istniej´┐Ż leki naturalne i wytwarzane sztucznie, dzi´┐Żki procesom farmakologicznym. Niemal ka´┐Żdy rodzaj dolegliwo´┐Żci i chor´┐Żb mo´┐Że by´┐Ż leczony pewnymi okre´┐Żlonymi substancjami, jednak´┐Że istniej´┐Ż te´┐Ż metody lecznicze, nie wykorzystuj´┐Żce ani konkretnych specyfik´┐Żw, ani zwi´┐Żzk´┐Żw chemicznych. Lekiem mo´┐Żna nazwa´┐Ż potocznie tak´┐Że czynno´┐Żci i pewne elementy zdrowego trybu ´┐Życia - wa´┐Żne s´┐Ż intencje i skutek, czyli nastawienie maj´┐Żce na celowniku uzdrowienie danej osoby.

Rzadkim, cho´┐Ż spotykanym zjawiskiem jest wykorzystywanie substancji truj´┐Żcych w celach leczniczych. W takich przypadkach trzeba by´┐Ż jednak ostro´┐Żnym, gdy´┐Ż ´┐Żatwo mo´┐Żna pacjentowi zaszkodzi´┐Ż, a nie pom´┐Żc. Niemniej, pewne okre´┐Żlone rodzaje jadu u zwierz´┐Żt, a tak´┐Że toksyny u ro´┐Żlin bywaj´┐Ż wykorzystywane jako lekarstwa.

Lek w poj´┐Żciu tradycyjnej medycyny cz´┐Żsto r´┐Żni si´┐Ż od lek´┐Żw w poj´┐Żciu medycyny naturalnej i alternatywnej. Istniej´┐Ż sprzeczne zdania, czy efekt placebo mo´┐Żna uwa´┐Ża´┐Ż za rodzaj leku, a tak´┐Że czy lek musi by´┐Ż uznany przez nauk´┐Ż za skuteczny, aby m´┐Żg´┐Ż by´┐Ż stosowany.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  socjologia
izolacja fundament´┐Żw
region turystyczny
redystrybucja
skamandryci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.