? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest legenda?

Poj´┐Żcie legendy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja legendy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

legenda - to ´┐Żaci´┐Żskie s´┐Żowo oznacza \'to, co powinno zosta´┐Ż przeczytane\'. Legenda jest specyficzn´┐Ż opowie´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żra zawiera obok element´┐Żw, zdarze´┐Ż realistycznych tak´┐Że w´┐Żtki fantastyczne, cz´┐Żci niezwyk´┐Że, cudowne, magiczne, wprost bajkowe. Realizm przeplata si´┐Ż tu z fantazj´┐Ż, magi´┐Ż.

Legendy pocz´┐Żtkowo powstawa´┐Ży jako przekazy ustne podawane przez pokolenia, co wp´┐Żyn´┐Żo na ich specyfik´┐Ż, ewolucyjny charakter i r´┐Żnorakie modyfikacje ich tre´┐Żci. Najwi´┐Żcej legend powsta´┐Żo w czasach ´┐Żredniowiecza, szczeg´┐Żlnie popularne w´┐Żwczas by´┐Ży legendy zawieraj´┐Żce w´┐Żtki chrze´┐Żcija´┐Żskie, np. opisuj´┐Żce ´┐Żywoty ´┐Żwi´┐Żtych os´┐Żb. Jedn´┐Ż z najbardziej znanych legend chrze´┐Żcija´┐Żskich jest „Legenda o ´┐Żwi´┐Żtym Franciszku z Asy´┐Żu”.

Legendy to cz´┐Żsto opowie´┐Żci o powstawaniu przer´┐Żnych miast, grod´┐Żw, pa´┐Żstw, rodzin, w kt´┐Żrych realia ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż z fikcj´┐Ż. Legendy to r´┐Żwnie´┐Ż opowie´┐Żci o pe´┐Żnych heroizmu bohaterach, kt´┐Żrzy posiadaj´┐Ż nieskazitelny charakter i walcz´┐Ż za pomoc´┐Ż rozumu lub miecza w imi´┐Ż dobra i prawdy z przeciwno´┐Żciami swego losu. Przyk´┐Żady najbardziej znanych polskich legend to: Legenda o smoku wawelskim, Legenda o Wandzie, kt´┐Żra nie chcia´┐Ża Niemca, Legenda o Kr´┐Żlu Popiele, Legenda o Szewczyku Dratewce.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  potrzeba
wiosna
stereotyp
proces
metoda
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.