? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest leczenie?

Poj´┐Żcie leczenia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja leczenia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

leczenie - to mniej lub bardziej skomplikowany, rozci´┐Żgni´┐Żty w d´┐Żu´┐Ższym lub kr´┐Żtszym okresie czasu proces polegaj´┐Żcy na przywr´┐Żceniu r´┐Żwnowagi organizmowi ´┐Żywemu, kt´┐Żry poddany jest zabiegowi leczenia.

W leczeniu zawsze uczestnicz´┐Ż dwie strony - osoba, kt´┐Żra podlega leczeni, czyli osoba kt´┐Żrej organizm zak´┐Ż´┐Żcaj´┐Ż jakie´┐Ż mniejsze lub wi´┐Żksze dolegliwo´┐Żci i osoba, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż przywr´┐Żceniem r´┐Żwnowagi organizmowi choremu. Osoba lecz´┐Żca, tzw. lekarz to zawsze cz´┐Żowiek, natomiast osoba chora to cz´┐Żowiek, zwierz´┐Ż lub inny organizm ´┐Żywy.

D´┐Żugo´┐Ż´┐Ż i przebieg procesu leczenia uzale´┐Żniony jest od wielu czynnik´┐Żw, ale podstawowym z nich jest typ dolegliwo´┐Żci osoby chorej. Proces leczenia przebiega za pomoc´┐Ż r´┐Żnych urz´┐Żdze´┐Ż po´┐Żrednicz´┐Żcych i za pomoc´┐Ż ´┐Żrodk´┐Żw farmakologicznych. Wraz z rozwojem medycyny ( nauki, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż leczeniem chor´┐Żb) pojawia si´┐Ż na rynku wiele innowacyjnych metod leczenia przer´┐Żnych chor´┐Żb, niestety im bardziej skomplikowana dolegliwo´┐Ż´┐Ż tym leczenie jej jest dro´┐Ższe.

Wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż odgrywa tu profilaktyka, czyli takie zabezpieczenie organizm´┐Żw ´┐Żywych, aby niedosz´┐Żo do stan´┐Żw chorobowych i aby leczenie by´┐Żo zb´┐Żdne. Przez profilaktyk´┐Ż rozumiemy wdra´┐Żanie zdrowego stylu ´┐Życia, ale r´┐Żwnie´┐Ż chodzenie na badania kontrolne, czy szczepienia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  epitet
´┐Ża´┐Żcuch logistyczny
dro´┐Żd´┐Że kefirowe
istota
dro´┐Żd´┐Że piwowarskie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.