? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest leasing?

Poj´┐Żcie leasingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja leasingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

leasing - jest umow´┐Ż zawieran´┐Ż pomi´┐Żdzy dwiema stronami, kt´┐Żra polega na przekazaniu jednej stronie przez drug´┐Ż stron´┐Ż okre´┐Żlonego przedmiotu na czas okre´┐Żlony umow´┐Ż. W zamian strona otrzymuj´┐Żca dany przedmiot, czyli tak zwany leasingobiorca, zobowi´┐Żzuje si´┐Ż stronie przekazuj´┐Żcej obiekt umowy, czyli leasingodawcy, p´┐Żaci´┐Ż ustalone w umowie raty leasingowe. Raty te zawieraj´┐Ż zwykle kwot´┐Ż nale´┐Żn´┐Ż za przedmiot umowy, jaki i naliczane dodatkowo odsetki, kt´┐Żrych wysoko´┐Ż´┐Ż reguluje umowa leasingowa. Leasing regulowany jest prawnie przez ustawodawc´┐Ż, w Polsce kwesti´┐Ż t´┐Ż okre´┐Żla Kodeks Cywilny.

Mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o paru typach leasingu. Na przyk´┐Żad rozr´┐Żniamy: leasing bezpo´┐Żredni - gdy leasingodawca oddaje w leasing przedmiot, kt´┐Żrego jest bezpo´┐Żrednim producentem, czy leasing po´┐Żredni - gdy leasingodawca jest jedynie po´┐Żrednikiem pomi´┐Żdzy leasingobiorc´┐Ż, a wykonawc´┐Ż rzeczy b´┐Żd´┐Żcej przedmiotem leasingu. Inne, r´┐Żwnie popularne typu leasingu to leasing operacyjny, czy finansowy (kapita´┐Żowy).

Leasing operacyjny polega na tym, ´┐Że d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż okresu umowy leasingowej jest kr´┐Żtszy ni´┐Ż d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż technicznej sprawno´┐Żci przedmiotu b´┐Żd´┐Żcego obiektem umowy. Natomiast leasing kapita´┐Żowy polega na tym, i´┐Ż okres umowy leasingowej i okres przydatno´┐Żci technicznej danego przedmiotu jest zbli´┐Żony.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  IBAN
izolacja fundament´┐Żw
bud´┐Żet
PHP
ekspozycja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.