? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest laser?

Poj´┐Żcie laseru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja laseru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

laser - s´┐Żowo pochodzi od angielskiego - Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, co oznacza „´┐Żwiat´┐Ża wzmacniane przez wymuszon´┐Ż emisj´┐Ż promieniowania”.

Pierwszy laser powsta´┐Ż w roku 1960, a jego konstruktorem by´┐Ż Theodore Maiman. Laser jest to urz´┐Żdzenie, wykorzystuj´┐Żce tzw. emisje wymuszon´┐Ż (emisja foton´┐Żw przez materi´┐Ż w skutek dzia´┐Żania innego fotonu) i powoduj´┐Żce okre´┐Żlone po´┐Ż´┐Żdane promieniowanie. Promieniowanie lasera jest bardzo charakterystyczne dla tego typu urz´┐Żdze´┐Ż i trudne do osi´┐Żgni´┐Żcia w innym spos´┐Żb ni´┐Ż w ten przy pomocy lasera. Promieniowanie to charakteryzuje si´┐Ż tym, ´┐Że jest spolaryzowane, sp´┐Żjne i wytwarza si´┐Ż wi´┐Żzka o niewielkiej rozbie´┐Żno´┐Żci.

Podstawowe cz´┐Żci, z kt´┐Żrych sk´┐Żada si´┐Ż laser to: rezonator optyczny, o´┐Żrodek czynny, uk´┐Żad pompuj´┐Żcy. Wyr´┐Żniamy wiele rodzaji laser´┐Żw, ze wzgl´┐Żdu na ich budow´┐Ż, kszta´┐Żty, zastosowania, ale jednym z podstawowych kryteri´┐Żw podzia´┐Żu laser´┐Żw jest ich o´┐Żrodek czynny.

Rozmaite lasery stosowane s´┐Ż w bardzo wielu dziedzinach ´┐Życia ludzkiego np. medycynie, telekomunikacji, wojskowo´┐Żci, nawigacji, biologii, fotografii, technologii, przemy´┐Żle, geodezji, budownictwie, etc.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sekurytyzacja
PHP
modem
pas nadmorski
rachunkowo´┐Ż´┐Ż zarz´┐Żdcza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.