? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest las?

Poj´┐Żcie lasu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja lasu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

las - jest pewnym skupiskiem r´┐Żnorakiej ro´┐Żlinno´┐Żci zajmuj´┐Żcym pewn´┐Ż powierzchni´┐Ż. Ro´┐Żlinno´┐Ż´┐Ż ta w lesie ma okre´┐Żlone ustawienie. Las sk´┐Żada si´┐Ż z warstw tej ro´┐Żlinno´┐Żci. Budowa warstwowa to nast´┐Żpuj´┐Żce tak zwane pi´┐Żtra ro´┐Żlinno´┐Żci, poczynaj´┐Żc od najwy´┐Ższych, s´┐Ż to kolejno: drzewa, krzewy, runo le´┐Żne, oraz najni´┐Ższe - porosty i mchy. Budowa ta wp´┐Żywa na to, i´┐Ż las w swym naturalnym ´┐Żrodowisku, bez sztucznych ingerencji cz´┐Żowieka jest bardzo trwa´┐Żym, dynamicznym (czyli b´┐Żd´┐Żcym w ci´┐Żg´┐Żym rozwoju i w ci´┐Żg´┐Żych zmianach) ekosystemem. Ro´┐Żliny w nim rosn´┐Żce i zamieszkuj´┐Żce go zwierz´┐Żta ci´┐Żgle uzupe´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż tworz´┐Żc harmonijn´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż.

W zale´┐Żno´┐Żci od gleby, klimatu, umiejscowienia lasu wyr´┐Żniamy wiele typ´┐Żw las´┐Żw z r´┐Żnorak´┐Ż ro´┐Żlinno´┐Żci´┐Ż i zwierzyn´┐Ż. Np. las suchy, gdzie jest bardzo ma´┐Ża liczba opad´┐Żw, np. Meksyk, Afryka, Brazylia. Charakteryzuje go ro´┐Żlinno´┐Ż´┐Ż magazynuj´┐Żca wod´┐Ż. Inny typ las´┐Żw to las zimozielony (Japonia, Chiny, cz´┐Ż´┐Ż Ameryki P´┐Żnocnej), gdzie s´┐Ż du´┐Że ilo´┐Żci opad´┐Żw, a klimat ciep´┐Ży. Czy wiele, wiele innych. Rozr´┐Żniamy lasy iglaste, li´┐Żciaste i mieszane. Kryterium podzia´┐Żu jest typ drzew jaki w nich przewa´┐Ża.

Lasy pe´┐Żni´┐Ż bardzo wa´┐Żn´┐Ż funkcje w ´┐Żrodowisku naturalnym: klimatyczne, glebochronne, przeciwerozyjne, wypoczynkowe, ´┐Żowieckie, przyrodnicze, gospodarcze, etc.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  istota
cenzus wyborczy
popyt
opowie´┐Ż´┐Ż
leasing
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.