? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ´┐Żancuch logistyczny?

Poj´┐Żcie ´┐Ża´┐Żcuchu logistycznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ´┐Ża´┐Żcuchu logistycznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

´┐Żancuch logistyczny - przedsi´┐Żbiorstwa obecnie w coraz wi´┐Żkszym stopniu koncentruj´┐Ż si´┐Ż, a raczej s´┐Ż zmuszone do koncentrowania si´┐Ż na zarz´┐Żdzaniu procesami w skali ca´┐Żego przedsi´┐Żbiorstwa i na powi´┐Żzaniach z innymi przedsi´┐Żbiorstwami, a nie zarz´┐Żdzanie poszczeg´┐Żlnymi czynno´┐Żciami, sferami dzia´┐Żalno´┐Żci (np. zaopatrzenie, produkcja itp.), rodzajami koszt´┐Żw i miejscami ich powstawania itp. Takim zintegrowanym procesem jest w´┐Ża´┐Żnie ´┐Ża´┐Żcuch logistyczny, sk´┐Żadaj´┐Żcy si´┐Ż z proces´┐Żw cz´┐Żstkowych, np. proces realizacji zam´┐Żwie´┐Ż, proces obs´┐Żugi klienta, proces magazynowania i gospodarowania zapasami, proces przygotowania realizacji produktu, proces uzgadniania cel´┐Żw i kszta´┐Żtowania system´┐Żw przep´┐Żyw´┐Żw itp.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Życie
kultura osobista
zdrowie
us´┐Żuga
eksporter
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.