? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �a�cuch dostaw?

Poj�cie �a�cuchu dostaw i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �a�cuchu dostaw napisana w spos�b zrozumia�y.

�a�cuch dostaw - rozwini�ty na podstawie wynik�w przeprowadzonych bada� przysz�y model logistyki (dla lat po 2000 r.) mie�ci w sobie m.in. wykraczaj�cy poza przedsi�biorstwo �a�cuch dostaw jako podstawowy obiekt zainteresowa� w modelu oraz koncepcj� mi�dzyinstytucjonalnego rozwi�zywania problem�w jako spos�b analizy i dzia�ania logistycznego.

�a�cuch dostaw obejmuje wszystkie fazy tworzenia i dostarczania warto�ci logistycznych - od miejsca pozyskania surowc�w, poprzez produkcj�, do ostatniego nabywcy w celu zaoferowania odpowiednich towar�w we w�a�ciwym miejscu i czasie, we w�a�ciwej ilo�ci i jako�ci, przy uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  kamica fosforanowa
agroturystyka
epidemia
krztusiec
dro�d�e winne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.