? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kultura polityczna?

Poj´┐Żcie kultury politycznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kultury politycznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kultura polityczna - jest og´┐Żlnie przyj´┐Żtym wzorcem post´┐Żpowa´┐Ż, wsp´┐Żlnego wsp´┐Życia os´┐Żb wchodz´┐Żcych w sk´┐Żad w´┐Żadzy oraz zwyk´┐Żych obywateli. Zbi´┐Żr norm, nakazuj´┐Żcych pewne og´┐Żlnie przyj´┐Żte zachowania.

Kultura polityczna jest domen´┐Ż z zakresu i pogranicza politologii (nauk politycznych) jak i socjologii, kt´┐Żra niejako okre´┐Żla pewne normy zachowania i wsp´┐Życia spo´┐Żecznego. Og´┐Żlnie poj´┐Żta kultura polityczna posiada funkcje regulacyjne, czyli okre´┐Żla to, co jest norm´┐Ż w zachowaniach politycznych oraz to, co nie mie´┐Żci si´┐Ż kanonach ´┐Życia polityczno - spo´┐Żecznego.

Funkcja integracyjna jednoczy ugrupowania wywodz´┐Żce si´┐Ż z r´┐Żnych nurt´┐Żw politycznych, nakazuje im funkcjonowanie w obr´┐Żbie takich samych, przyj´┐Żtych za powszechne dopuszczalne postaw. Kultura polityczna powinna i´┐Ż´┐Ż w parze z etyk´┐Ż zachowania, nie zawsze jednak mamy do czynienia z idealnym stanem rzeczy, bowiem tam gdzie wyst´┐Żpuj´┐Ż dwie skrajne grupy, b´┐Żd´┐Ż wi´┐Żcej tam cz´┐Żsto dochodzi do zachowa´┐Ż przekraczaj´┐Żcych dobry smak kultury politycznej.

Miejscem tarcia jest sta´┐Że d´┐Ż´┐Żenie do powi´┐Żkszania strefy wp´┐Żyw´┐Żw, dlatego te´┐Ż nie zawsze w´┐Żr´┐Żd elit rz´┐Żdz´┐Żcych lub walcz´┐Żcych o w´┐Żadz´┐Ż wyst´┐Żpuje zachowanie zgodne z etyk´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rachunkowo´┐Ż´┐Ż zarz´┐Żdcza
terroryzm
organizacja
pas nadbrze´┐Ży
rewaluacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.