? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kultura osobista?

Poj´┐Żcie kultury osobistej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kultury osobistej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kultura osobista - obejmuje wszystkie zachowania cz´┐Żowieka wzgl´┐Żdem innych. To nie tylko szacunek do starszych, ale tak´┐Że umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż zachowywania si´┐Ż przy stole czy odpowiednie wyra´┐Żanie si´┐Ż. W dzisiejszych czasach zas´┐Żb s´┐Ż´┐Żw ludzi jest o wiele ubo´┐Ższy, co sprawia, ´┐Że dominuj´┐Żc´┐Ż rol´┐Ż bior´┐Ż wulgaryzmy i potoczne zwroty. Dlatego wszyscy powinni´┐Żmy co´┐Ż z tym zrobi´┐Ż. Najwa´┐Żniejsz´┐Ż rol´┐Ż w tej pracy musz´┐Ż ponie´┐Ż´┐Ż rodzice. Zwalanie ca´┐Żego wychowania na szko´┐Ż´┐Ż nie jest dobrym my´┐Żleniem, gdy´┐Ż wzorce wyniesione ze szko´┐Ży wcale nie musz´┐Ż mie´┐Ż pozytywnego i dobrego odd´┐Żwi´┐Żku.

Kultura osobista to co´┐Ż, czego brakuje wi´┐Żkszo´┐Żci ludzi w dzisiejszych czasach. Kiedy´┐Ż nikt nie musia´┐Ż zwraca´┐Ż uwagi m´┐Żodym ludziom by ust´┐Żpowali miejsca starszym w poci´┐Żgu czy autobusie. Dzieje si´┐Ż tak, ´┐Że wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż ludzi nie ma czasu by odpowiednio wychowa´┐Ż swoje pociechy. P´┐Żd za pieni´┐Żdzem i karier´┐Ż sprawi´┐Ż, ´┐Że nasze dzieci wychowuj´┐Ż si´┐Ż przewa´┐Żnie same. A trzeba zauwa´┐Ży´┐Ż, ´┐Że autorytety, jakie maj´┐Ż w telewizji czy w Internecie bardzo odbiegaj´┐Ż o pozytywu. Oczywi´┐Żcie istniej´┐Ż jeszcze ludzie, dla kt´┐Żrych kultura osobista jest w dalszym ci´┐Żgu bardzo wa´┐Żna. Jednak takich ludzi jest ju´┐Ż jak na lekarstwo.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  powie´┐Ż´┐Ż
antypsychiatrzy
dysfagia
stereotyp
dynastia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.