? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest krztusiec?

Poj´┐Żcie krztu´┐Żca i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja krztu´┐Żca napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

krztusiec - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc koklusz. To choroba zaka´┐Żna, kt´┐Żra jest charakterystyczna dla wieku dzieci´┐Żcego. Najcz´┐Żciej dotyka ona niemowl´┐Żt oraz dzieci w wieku oko´┐Żo czterech lat. Do zara´┐Żenia dochodzi przewa´┐Żnie drog´┐Ż kropelkow´┐Ż lub na skutek kontaktu z chor´┐Ż osob´┐Ż. Objawy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż ju´┐Ż mniej wi´┐Żcej w ci´┐Żgu tygodnia od zara´┐Żenia.

Na pocz´┐Żtku krztusiec przypomina zwyczajne przezi´┐Żbienie czy gryp´┐Ż. Przez pierwsze dwa tygodnie infekcji ci´┐Żko jest j´┐Ż zatem dobrze zdiagnozowa´┐Ż. Objawy, kt´┐Żre si´┐Ż w´┐Żwczas pojawiaj´┐Ż, to przede wszystkim katar, kaszel oraz przekrwienie spoj´┐Żwek. Mo´┐Że pojawia´┐Ż si´┐Ż niewielka temperatura oraz chrypka. Dziecko w tym okresie robi si´┐Ż do´┐Ż´┐Ż nerwowe, zm´┐Żczone a tak´┐Że pogarsza si´┐Ż jego apetyt. Coraz cz´┐Żciej pojawia si´┐Ż kaszel. Jego nocne ataki nie pozwalaj´┐Ż dziecku normalnie spa´┐Ż, a po ataku jest ono wr´┐Żcz wyko´┐Żczone towarzysz´┐Żcym wysi´┐Żkiem. Je´┐Żli w tym momencie nie nast´┐Żpi leczenie, to objawy zwi´┐Żzane z kaszlem b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż jeszcze bardziej nasila´┐Ż. W´┐Żwczas jeden atak b´┐Żdzie rozpoczyna´┐Ż kolejny. B´┐Żd´┐Ż si´┐Ż one ko´┐Żczy´┐Ż wymiotami. Poza tym dochodzi´┐Ż mo´┐Że do krwawie´┐Ż z nosa oraz pojawi´┐Ż si´┐Ż mog´┐Ż wybroczyny na oczach. Choroba ta mo´┐Że trwa´┐Ż nawet do o´┐Żmiu tygodni.

Je´┐Żli nie podejmiemy leczenia, to dziecku mo´┐Że grozi´┐Ż zapalenie p´┐Żuc. Poza tym mo´┐Że dochodzi´┐Ż do uszkodzenia centralnego uk´┐Żadu nerwowego, co mo´┐Że si´┐Ż sko´┐Żczy´┐Ż nawet op´┐Żnieniami w rozwoju dziecka. Leczenie odbywa si´┐Ż poprzez podawanie antybiotyk´┐Żw. Niestety wymaga ono cz´┐Żsto pozostania w szpitalu, a nawet podawania dziecku tlenu.

Je´┐Żli chodzi o profilaktyk´┐Ż, to stosowane s´┐Ż szczepienia przeciwko krztu´┐Żcowi. Przeprowadza si´┐Ż je w´┐Żr´┐Żd niemowl´┐Żt oraz ma´┐Żych dzieci. Koniecznie poda´┐Ż nale´┐Ży trzy dawki w odst´┐Żpach kilku miesi´┐Żcy, a w wieku sze´┐Żciu lat- dawk´┐Ż przypominaj´┐Żc´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  WWW
w´┐Żtroba
transport
promieniowanie
witra´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.