? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kryzys gospodarczy?

Poj´┐Żcie kryzysu gospodarczego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kryzysu gospodarczego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kryzys gospodarczy - inaczej m´┐Żwi´┐Żc recesja-cofni´┐Żcie gospodarcze, za´┐Żamanie, zapa´┐Ż´┐Ż lub depresja gospodarcza, bywa potocznie i kr´┐Żtko m´┐Żwi´┐Żc nazywany po prostu krachem.

Jest to zjawisko spotykane g´┐Ż´┐Żwnie w dziedzinie gospodarki, opieraj´┐Żce si´┐Ż na ekonomicznym za´┐Żamaniu wywo´┐Żanym poprzez zewn´┐Żtrzne czynniki. Powodem katastrofy gospodarczej mo´┐Że by´┐Ż ´┐Żle prowadzona polityka finansowa lub polityka gospodarcza pa´┐Żstwa, a co za tym idzie, konwencj´┐Ż s´┐Ż luki w bud´┐Żecie kraju. W czasie takiego zachwiania gospodarczego lub ekonomicznego dochodzi do wielu bankructw powa´┐Żnych instytucji, firm, najcz´┐Żciej bank´┐Żw i wielkich przedsi´┐Żbiorstw. Nast´┐Żpstwem s´┐Ż zwolnienia pracownik´┐Żw, likwidacje miejsc pracy, a tak´┐Że redukcje etat´┐Żw. Dochodzi wtedy do znacznego pogorszenia gospodarki kraju.

Pierwszym sygna´┐Żem o kryzysie s´┐Ż spadki cen sp´┐Żek akcyjnych na gie´┐Żdach maklerskich, przeobra´┐Żaj´┐Żcymi si´┐Ż w d´┐Żugi letarg. By unikn´┐Ż´┐Ż takiego chaosu gospodarczego nale´┐Ży prowadzi´┐Ż i monitorowa´┐Ż statystyki zawieranych transakcji.

W obecnych czasach panuje ´┐Żwiatowy kryzys gospodarczy. Spowodowa´┐Ż on wiele strat na rynku, gdy´┐Ż nikt nie zdawa´┐Ż sobie sprawy ´┐Że nadejdzie w takim stopniu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ftyzjopulmonologia
wypracowanie
ozon
wydolno´┐Ż´┐Ż fizyczna
PNB
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.