? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kryzys?

Poj´┐Żcie kryzysu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kryzysu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kryzys - to s´┐Żowo pochodz´┐Żce od greckiego krisie i oznacza zmaganie si´┐Ż oraz walk´┐Ż. Kluczow´┐Ż spraw´┐Ż zwi´┐Żzan´┐Ż z poj´┐Żciem kryzysu jest dzia´┐Żanie pod presj´┐Ż up´┐Żywaj´┐Żcego czasu. Zazwyczaj nale´┐Ży szybko i w kr´┐Żtkim czasie podj´┐Ż´┐Ż odpowiednie decyzje maj´┐Żce na celu zminimalizowanie skutk´┐Żw kryzysu.

Kryzys jest to poj´┐Żcie bardzo wieloznaczne i u´┐Żywane w odniesieniu do wielu aspekt´┐Żw ´┐Życia ludzkiego. Od pocz´┐Żtku istnienia, cz´┐Żowiek mia´┐Ż styczno´┐Ż´┐Ż z kryzysem. Nie zawsze jest on wynikiem dzia´┐Żalno´┐Żci ludzkiej, lecz zdarze´┐Ż przypadkowych.

Wed´┐Żug niekt´┐Żrych s´┐Żownik´┐Żw i encyklopedii, kryzys to moment prze´┐Żomowy, by´┐Ż mo´┐Że za´┐Żamanie i zachwianie gospodarcze, a tak´┐Że nag´┐Ży zwrot w dziejach.

Je´┐Żli chodzi o medycyn´┐Ż to jest to nag´┐Że i nie zawsze oczekiwane pogorszenie si´┐Ż stanu zdrowia chorego. Natomiast w ekonomii jest to pogorszenie si´┐Ż sytuacji gospodarczej kraju lub danego gospodarstwa domowego, czy te´┐Ż firmy. W socjologii kryzys oznacza pogorszenie stanu psychicznego jednostki lub spo´┐Żecze´┐Żstwa, a tak´┐Że wszelkie problemy, napi´┐Żcia i konflikty, jakie wynikaj´┐Ż na linii jednostka- spo´┐Żecze´┐Żstwo lub spo´┐Żecze´┐Żstwo- spo´┐Żecze´┐Żstwo. W terminem kryzys ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż tak´┐Że poj´┐Żcie sytuacji kryzysowej, czyli kumulacji wszelkich sytuacji konfliktowych w r´┐Żnych dziedzinach ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szko´┐Ża
scena
Polska
reklama
szkarlatyna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.