? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest krew?

Poj´┐Żcie krwi i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja krwi napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

krew - to tkanka p´┐Żynna kr´┐Ż´┐Ż´┐Żca w uk´┐Żadzie naczy´┐Ż krwiono´┐Żnych. Sk´┐Żada si´┐Ż z :
a) osocze - sk´┐Żadnik p´┐Żynny krwi, w kt´┐Żrym kr´┐Ż´┐Ż´┐Ż kom´┐Żrki krwi, rozpuszczony tlen, CO2, sole mineralne, glukoza.
b) krwinki czerwone - erytrocyty - zawieraj´┐Ż hemoglobin´┐Ż, czyli barwnik oddechowy (czerwony), transportuj´┐Ż tlen z p´┐Żuc do tkanek, hemoglobina ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż z tlenem w p´┐Żcherzykach p´┐Żucnych; krwinki czerwone s´┐Ż produkowane przez czerwony szpik, a niszczone w ´┐Żledzionie.
c) krwinki bia´┐Że - leukocyty - spe´┐Żniaj´┐Ż funkcje obronne, mog´┐Ż mie´┐Ż form´┐Ż wch´┐Żaniania i niszczenia zarazk´┐Żw (fagocytoza) albo proces´┐Żw immunologicznych (odporno´┐Żciowych); leukocyty wytwarzane s´┐Ż w r´┐Żnych miejscach organizmu: szpiku, ´┐Żledzionie, grasicy migda´┐Żowej, w´┐Żz´┐Żach ch´┐Żonnych, k´┐Żpkach Peyota (jelita).
d) p´┐Żytki krwi - trombocyty - bior´┐Ż udzia´┐Ż w procesie krzepni´┐Żcia krwi.
e) surowica - p´┐Żynna przejrzysta ciecz, tzn. osocze pozbawione fibrynogenu - substancji bia´┐Żkowej, kt´┐Żra w procesie krzepni´┐Żcia krwi przekszta´┐Żca si´┐Ż w fibryn´┐Ż, czyli w´┐Ż´┐Żknik, czas krzepni´┐Żcia krwi wynosi 5 - 15 minut.

HCT - hematokryt - procentowy udzia´┐Ż krwinek we krwi.
HGB - hemoglobina - czerwony barwnik krwi, transportuje tlen po ca´┐Żym organizmie.
RBC - krwinki czerwone (erytrocyty) - no´┐Żnik tlenu.
WBC - krwinki bia´┐Że (leukocyty).
PTC - p´┐Żytki krwi (trombocyty) - bior´┐Ż udzia´┐Ż w krzepni´┐Żciu krwi.
OB. - szybko´┐Ż´┐Ż opadania krwinek, ´┐Żrednio 5 mm/h; kobiety 0 - 10, m´┐Żczy´┐Żni 3 - 8; im wy´┐Ższe OB., tym stany zapalne.
HDL - poziom cholesterolu, im wi´┐Żcej HDL, tym lepiej, powy´┐Żej 35.
Cukier 70 - 105 mg%, nie powinno przekracza´┐Ż 180mg% po jedzeniu.

Funkcje krwi:
- od´┐Żywcza - rozprowadza substancje od´┐Żywcze po ca´┐Żym organizmie;
- no´┐Żnikowa - do krwi s´┐Ż wydzielane hormony produkowane przez gruczo´┐Ży;
- przeciwkrwotoczna - dzi´┐Żki wytwarzaniu si´┐Ż skrzepu;
- termoregulacyjna - utrzymuje odpowiedni´┐Ż temperatur´┐Ż cia´┐Ża;
- regulator r´┐Żwnowagi kwasowo - zasadowej - zapobiega zmianom odczynu ´┐Żrodowiska wewn´┐Żtrznego, prawid´┐Żowa warto´┐Ż´┐Ż to 7,35 - 7,45;
- obronna - przenosi leukocyty i przeciwcia´┐Ża broni´┐Żce organizm przed drobnoustrojami chorobotw´┐Żrczymi.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  problem badawczy
hipoteka
tkanka
´┐Ża´┐Żcuch dostaw
´┐Żancuch logistyczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.