? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kredyt?

Poj´┐Żcie kredytu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kredytu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kredyt - inaczej po´┐Życzka. Jest to forma zapomogi, zapo´┐Życzenia. Kredyty mo´┐Żemy podzieli´┐Ż na bankowe, hipoteczny, inwestycyjny, konsumpcyjny, lombardowy, obrotowy, towarowy, spo´┐Żeczny, konsumencki, w rachunku bie´┐Ż´┐Żcym i kredytowym. Podzia´┐Ż ten zosta´┐Ż dokonany ze wzgl´┐Żdu na spos´┐Żb przyznania, sp´┐Żacenia i rodzaj po´┐Życzanych ´┐Żrodk´┐Żw.

Najcz´┐Żstszym i najpopularniejszym jest kredyt bankowy. Jest to umowa formalno - prawna pomi´┐Żdzy bankiem a kredytobiorc´┐Ż. Pierwsza strona ma udost´┐Żpni´┐Ż klientowi ´┐Żrodki pieni´┐Żne. Robi to na ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlony okres czasu i pod pewnym oprocentowaniem. Podczas podpisywania tej umowy, bank sprawdza histori´┐Ż kredytow´┐Ż ch´┐Żtnego (czy nie ma zaleg´┐Żych rat w innym banku, czy jest wiarygodny) i jego zarobki.

Kredyt hipoteczny jest to natomiast po´┐Życzka d´┐Żugookresowa. Jej zabezpieczeniem jest hipoteka danego budynku.

Inwestycyjny to taki, kt´┐Żry zostanie przeznaczony na powi´┐Żkszenie maj´┐Żtku przedsi´┐Żbiorcy.
W Polsce mo´┐Żna zaci´┐Żga´┐Ż kredyty w walucie krajowej jak i w zagranicznej. Te w walucie krajowej maj´┐Ż sta´┐Ży kurs i po´┐Życzkobiorca nie musi przejmowa´┐Ż si´┐Ż wymian´┐Ż pieni´┐Żdzy w kantorze. Po´┐Życzki w walucie obcej s´┐Ż zale´┐Żne od zmiany kursu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dro´┐Żd´┐Że
WAP banking
zapalenie cewki moczowej
dystrybucja fizyczna
legenda
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.