? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest krajobraz?

Poj´┐Żcie krajobrazu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja krajobrazu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

krajobraz - 1. poj´┐Żcie w celu nazwania okre´┐Żlonego fragmentu powierzchni Ziemi - jest to dowolnie ograniczony pionowo i poziomo wycinek geosfery,
2. poj´┐Żcie okre´┐Żlaj´┐Żce fizjonomi´┐Ż powierzchni Ziemi, stosowane jest w celu okre´┐Żlenia fizjonomicznych, zewn´┐Żtrznych cech ´┐Żrodowiska geograficznego.

Cz´┐Żci sk´┐Żadowe krajobrazu:
- walory litosfery (walory rze´┐Żby struktury geologicznej i jej osobliwo´┐Żci);
- walory hydrosfery (rzeki, potoki, jeziora, morza);
- walory pedosfery (np. sk´┐Żad gleb, grubo´┐Ż´┐Ż pokrywy glebowej, podatno´┐Ż´┐Ż na erozj´┐Ż wietrzn´┐Ż i wodn´┐Ż);
- walory fitosfery (struktura gatunkowa i charakter ekologiczny las´┐Żw i przydatnych dla rekreacji zbiorowisk otwartych, ich dost´┐Żpno´┐Ż´┐Ż , wielko´┐Ż´┐Ż, bogactwo florystyczne);
- walory zoosfery (´┐Żwiat zwierz´┐Żcy, gdzie miernikiem jest r´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż gatunk´┐Żw, bogactwo zwierzyny ´┐Żownej, czy te´┐Ż brak).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  armator
park krajobrazowy
gmach
dialog
czynno´┐Ż´┐Ż prawna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.