? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ko´┐Żci?

Poj´┐Żcie ko´┐Żci i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ko´┐Żci napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ko´┐Żci - termin maj´┐Żcy podw´┐Żjne znaczenie. Pierwsze - jako ko´┐Żci do gry, drugie - jako element budowy cz´┐Żowieka.

U´┐Żywane do gry, maj´┐Ż zazwyczaj form´┐Ż ma´┐Żych, sze´┐Żciennych kostek. Mog´┐Ż by´┐Ż wykonane z drewna, plastiku, kamienia lub innych, twardych tworzyw. Cech´┐Ż wsp´┐Żln´┐Ż jest posiadanie na ka´┐Żdej ´┐Żcianie oczek od 1 do 6. Ko´┐Żci u´┐Żywa si´┐Ż przede wszystkim do grania w popularne gry dla dzieci (chi´┐Żczyk) ale r´┐Żwnie´┐Ż do gier hazardowych.

Ko´┐Żci - w rozumieniu anatomicznym, to g´┐Ż´┐Żwny budulec cia´┐Ża cz´┐Żowieka, a nauka zajmuj´┐Żca si´┐Ż ich badaniem nazywa si´┐Ż osteologia. Jest to tak zwana tkanka ´┐Ż´┐Żczna, kt´┐Żra sk´┐Żada si´┐Ż na ca´┐Ży szkielet organizmu. Tworz´┐Ż j´┐Ż takie elementy jak: kom´┐Żrki - osteocyty i osteoblasty, w´┐Ż´┐Żkna kolagenu, bia´┐Żka i minera´┐Ży - wapno, magnez, fosfor.

Ko´┐Żci pe´┐Żni´┐Ż przede wszystkim funkcj´┐Ż podpory organizmu, po´┐Żrednio uczestnicz´┐Ż w produkcji krwi (szpik kostny jest odpowiedzialny za ten proces) i s´┐Ż biernym narz´┐Żdem ruchu. Dzielimy je na d´┐Żugie - udowa, kr´┐Żtkie - nadgarstka, p´┐Żaskie - ´┐Żopatki, r´┐Żnokszta´┐Żtne - kr´┐Żgi i pneumatyczne - czaszki. W zale´┐Żno´┐Żci od umiejscowienia w ciele cz´┐Żowieka wyr´┐Żniamy: ko´┐Żci czaszki, kr´┐Żgos´┐Żupa, klatki piersiowej, ko´┐Żczyny dolnej i g´┐Żrnej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ustr´┐Żj
melioracja
trade marketing
katalog
brodawki weneryczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.