? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest korupcja?

Poj´┐Żcie korupcji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja korupcji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

korupcja - to forma nadu´┐Życia prawa. Jest niezale´┐Żna od ustroju pa´┐Żstwa. To zjawisko, kiedy osoby sprawuj´┐Żce wp´┐Żywowe stanowiska, ´┐Żami´┐Ż prawo w celu uzyskania korzy´┐Żci od os´┐Żb trzecich. Korupcja wyst´┐Żpuje na wielu szczeblach administracji pa´┐Żstwowej i pozarz´┐Żdowej. Mo´┐Że dotyczy´┐Ż zmiany przepis´┐Żw prawnych, obej´┐Żcia procedur, dostania si´┐Ż do grup interesu. Najcz´┐Żciej zwi´┐Żzana jest z nielegalnym obrotem ´┐Żrodkami pieni´┐Żnymi, u´┐Żywkami takimi jak narkotyki, alkohol, nielegalnym handlem broni´┐Ż, diamentami.

Wed´┐Żug najnowszych statystyk najmniej skorumpowane kraje to Finlandia, Szwecja, Stany Zjednoczone, Australia. Odsetek korupcji w pozosta´┐Żych krajach waha si´┐Ż pomi´┐Żdzy 7.9% a 2.9%. W Polsce wynosi on a´┐Ż 4.9%. Z wiadomych przyczyn korupcja nie wyst´┐Żpuje tylko na obszarze Sahary i Grenlandii.

Do czynnik´┐Żw sprzyjaj´┐Żcych powstawaniu tego zjawiska mo´┐Żna zaliczy´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie du´┐Ż´┐Ż centralizacj´┐Ż w´┐Żadzy pa´┐Żstwowej (re´┐Żimy polityczne), ograniczenie wolno´┐Żci s´┐Żowa, pozorny pluralizm polityczny. W´┐Żr´┐Żd wsp´┐Żczesnych pa´┐Żstw takim czynnikiem jest g´┐Ż´┐Żwnie niezadowolenie pracownik´┐Żw administracji z wysoko´┐Żci p´┐Żac. S´┐Żaba w´┐Żadza s´┐Żdownicza, niejasne przepisy prawne, ´┐Żagodne sankcje prawne i nieskuteczny system ´┐Żcigania s´┐Ż kolejnymi czynnikami umo´┐Żliwiaj´┐Żcymi korupcj´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  model
oszcz´┐Żdno´┐Żci
powie´┐Ż´┐Ż
bielactwo
motoryczno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.